W Poznaniu powstanie cmentarz dla zwierząt

cmentarz dla zwierząt na planie fot. UMP

Ma powstać przy ulicy Wrzesińskiej i dzięki zapisom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który właśnie powstaje – właściciele będą tam mogli legalnie grzebać swoje zwierzęta.

Obecnie w Poznaniu nie ma miejsca, gdzie można legalnie pochować zwierzę – gdy umrze, właściciel musi je zostawić u weterynarza lub odwieźć do schroniska przy ul. Kobylepole 51 i tam zapłacić za jego pogrzebanie. Innej możliwości nie ma – bo pochowanie zwierzęcia poza miejscami do tego wyznaczonymi jest w Polsce nielegalne.

Jednak dzięki zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nad którym obecnie pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna, w Poznaniu będzie mógł powstać pierwszy cmentarz dla zwierząt. Będzie się znajdował we wschodniej części miasta i – co ważne – jest oddalony od zabudowy mieszkaniowej, a także od cmentarza, od którego oddziela go pas zieleni.

„Badania gruntowo-wodne nie wykazały przeciwwskazań do stworzenia tam miejsca pochówku” – informuje Miejska Pracownia Urbanistyczna. – „Dzięki takiej lokalizacji zwierzęta będzie można grzebać godnie i bezpiecznie, z zachowaniem wszelkich zasad higieny”.

Projektowany plan nie tylko pozwoli wyznaczyć miejsce na cmentarz dla zwierząt, o co miłośnicy zwierzaków walczą od wielu lat, ale także pozwoli ochronić walory przyrodnicze tego obszaru. „Dlatego w dokumencie znalazły się zapisy mówiące o zachowaniu istniejących drzew oraz dopuszczeniu wprowadzenia nowych nasadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem rzędów drzew towarzyszących dawnej drodze rokadowej” – informuje MPK. – „W obszarze planu zlokalizowany jest podwójny schron amunicyjny i artyleryjski, wpisany do rejestru zabytków. Na całym obszarze wprowadza się zakaz lokalizacji budynków, a plan dopuszcza jedynie przebudowę lub adaptację istniejącego schronu do nowych funkcji administracyjno-gospodarczo-sanitarnych związanych z funkcją grzebowiska dla zwierząt”.

Do 1 czerwca każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi do projektowanego planu – do 18 maja jest on wyłożony do publicznego wglądu.

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: