W Poznaniu powstanie cmentarz dla zwierząt?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Wrzesińskiej. Zgodnie z jego zapisami może tam powstać cmentarz dla zwierząt, na którym właściciele będą mogli legalnie chować swoich ulubieńców.

Batalia o powstanie cmentarza toczy się od wielu lat, wskazywanych było wiele lokalizacji, od sąsiedztwa cmentarza na Junikowie po teren na Cytadeli, gdzie zresztą nieformalne grzebowisko funkcjonowało przez kilka lat – ale mimo licznych prób cmentarz dla zwierząt wciąż nie powstawał. Martwe zwierzęta można było zostawić u weterynarza lub odwieźć do schroniska na Kobylimpolu, gdzie pobierano opłatę zależną od wagi zwierzęcia, bo – jak stanowi prawo – pochowanie martwego psa czy kota poza miejscami do tego celu wyznaczonymi jest nielegalne.

Wszystko wskazuje na to, że poznaniacy wreszcie się go doczekają – dzięki nowemu planowi cmentarz będzie mógł powstać przy ulicy Wrzesińskiej, a właściciele zwierząt będą mogli tam chować swoje zwierzęta legalnie i bezpiecznie, z zachowaniem wszelkich zasad higieny. Teren, na którym miałby powstać cmentarz, ma dobry dojazd od ulicy Wrzesińskiej, ale jest oddalony od zabudowy mieszkaniowej, a od cmentarza na Miłostowie oddziela go pas zieleni. Badania gruntów i podziemnych cieków wodnych wykazały, że nie ma przeciwwskazań do stworzenia tam miejsca pochówku.

Zgodnie z mpzp przy tworzeniu cmentarza należy zachować istniejące drzewa, wprowadzać nowe nasadzenia, bo  jednym z celów planu jest ochrona walorów przyrodniczych tego obszaru. Dlatego w dokumencie znalazły się zapisy mówiące o zachowaniu istniejących drzew oraz dopuszczeniu wprowadzenia nowych nasadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem rzędów drzew towarzyszących dawnej drodze rokadowej – plan obejmuje podwójny schron amunicyjny i artyleryjski, wpisany do rejestru zabytków.

Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, można jednak przebudować lub adaptować istniejący schron do nowych funkcji jako budynku administracyjnego grzebowiska dla zwierząt.

Źródło: UMP

Podziel się: