W Polsce rośnie eksport – informuje Ministerstwo Przemysłu i Technologii

W 2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 8,2 proc., osiągając 223,6 mld euro, zaś import o 10,7 proc.,
uzyskując 228,2 mld euro – wynika z ostatecznych danych GUS.

W porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku tego roku, ubiegłoroczne tempo wzrostu było wyższe od oczekiwanego o 1,2 pkt. proc. po stronie eksportu i o 1 pkt. proc. w kategorii importu. W rezultacie deficyt obrotów towarowych był o prawie 0,5 mld euro niższy niż pierwotnie zakładano i wyniósł ok. 4,6 mld euro. Eksport towarów wyrażony w złotówkach zwiększył się o 7,8 proc., do 951,3 mld zł, a import o 10,3 proc., osiągając 970,8 mld zł. Deficyt obrotów wyniósł 19,5 mld zł.

Korekta in plus eksportu to efekt weryfikacji jego wartości do krajów UE (wzrost o 9 proc. do poziomu 180,3 mld euro, czyli o 1,6 pkt. proc. szybciej niż zakładano). Najbardziej (w ujęciu bezwzględnym) zwiększył się eksport do Niemiec (o 6,3 mld euro), Niderlandów (o 1 mld euro), Czech (o 0,96 mld euro) oraz Francji (o 0,86 mld euro). Udział UE w całkowitym polskim eksporcie wyniósł 80,6 proc., czyli w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie się zwiększył (o 0,6 pkt. proc.).

Natomiast sprzedaż polskich towarów do krajów WNP zwiększyła się o 8,1 proc. (do 13,6 mld EUR). Pod względem wzrostu eksportu dominowały trzy rynki: Rosja (wzrost o ok. 585 mln euro), Ukraina (o ok. 190 mln euro) oraz Białoruś (o ok. 120 mln euro). Udział WNP w eksporcie do Polski utrzymał się na poziomie zeszłorocznym, czyli 6,1 proc.

W kategorii importu wyższy niż pierwotnie szacowano wzrost zanotowano w krajach UE (o 7,8 proc., do 134 mld euro). W pozostałych krajach rozwiniętych wzrósł o 8,3 proc., do 16,4 mld euro) oraz rynków słabiej rozwiniętych spoza WNP (o 13,2 proc., do 55,8 mld euro). Z kolei wolniejszy z rynków WNP – wzrost o ok. 27 proc., do 21,8 mld euro.

– Oczekujemy, że w całym 2019 roku eksport towarów wzrośnie o ok. 6 proc. (do ok. 237 mld euro), import towarów wzrośnie o ok. 5 proc. (do ok. 239,6 mld euro), a deficyt obrotów towarami wyniesie ok. 2,6 mld euro – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. – Te projekcje obarczone są jednak pewnym ryzykiem i będą w znacznej mierze determinowane rozwojem sytuacji w handlu światowym (napięcia na linii USA-Chiny, USA-UE), polityką kursową USA oraz sytuacją na Bliskim Wschodzie (napięcia w tym regionie grożą znacznym wzrostem cen ropy). Natomiast w UE głównym źródłem niepewności pozostaje brexit.

MPiT, el

Podziel się: