Ustawa o dodatku osłonowym podpisana!

Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu fot. Karolina Adamska

Polacy o najniższych dochodach będą otrzymywać dodatek osłonowy, który pozwoli złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy, przypomnijmy, będzie przysługiwał gospodarstwom domowym z najniższymi dochodami. W gospodarstwie jednoosobowym to dochód 2100 zł, a w wieloosobowym – 1500 zł na jedną osobę za czas od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Jego wysokość będzie zależała od liczby osób w danym gospodarstwie domowym: 400 zł dla jednoosobowego, 600 zł dla 2-3-osobowego, 850 zł dla 4-5-osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z 6 osób i więcej. Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł lub kominek na węgiel lub paliwa węglopochodne, wówczas dodatek wzrośnie o 25 proc.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku: do 31 marca 2022 r.ma zostać wypłacona pierwsza część, a druga do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o jego przyznanie mogą być składane elektronicznie w jednostkach samorządu terytorialnego, bo to on będzie odpowiadał za przyznawanie i wypłaty dodatków. To zadanie zlecone gminom z zakresu administracji rządowej. O możliwości złożenia wniosku o dodatek osłonowy mają obowiązek informować dostawcy energii elektrycznej lub gazu dołączając do faktury odpowiednią informację.

Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, jedynie przepisy dotyczące obowiązku przygotowania informacji i programów wsparcia przez sprzedawców energii elektrycznej i sprzedawców paliw gazowych wejdą w życie po upływie miesiąca.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Podziel się: