Urząd miasta ostrzega przed oszustami. „Urzędnicy nie chodzą po domach z ofertą instalowania nowych pieców”

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Miejscy urzędnicy ostrzegają przed oszustami, którzy oferują wymianę pieców rzekomo z polecenia miasta. „Pracownicy Urzędu Miasta Poznania nie chodzą po domach z ofertą instalowania nowych pieców ani kotłów” – informuje magistrat.

Jak informuje UMP, miejscy urzędnicy nie chodzą po domach, nie polecają żadnej konkretnej firmy instalacyjnej, nie proponują nikomu kredytów na wymianę pieca, a już na pewno nie będą namawiać do podpisania jakiejkolwiek umowy. Owszem, odwiedziny się zdarzają – ale tylko u tych mieszkańców, którzy już złożyli wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła.
– Mogą to zrobić, żeby potwierdzić istnienie sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe lub – na etapie rozliczenia – żeby upewnić się, czy źródło węglowe zostało usunięte, a nowe, proekologiczne zostało zainstalowane – mówi o działaniach swoich podwładnych Izabela Dutkowiak, zastępczyni dyrektorki Wydziału Klimatu i Środowiska UMP. – Zawsze jednak, co trzeba podkreślić, termin i godzina takich oględzin są umawiane telefonicznie.

Urzędnik, którzy przyjdzie w odwiedziny, posiada także oficjalny identyfikator urzędu miasta oraz imienne upoważnienie do kontroli, co odwiedzany mieszkaniec może sprawdzić, choćby dzwoniąc do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP. Oficjalnym pismem z urzędu miasta będą się okazywali także eko-doradcy, którzy będą w tym roku odwiedzać poznaniaków i doradzać, jak odejść od nieekologicznych rozwiązań i zmienić sposób ogrzewania. Ale oni również nie będą chcieli podpisywać żadnych umów, a tym bardziej kredytów. Co najwyżej poprosić o podpis potwierdzający odbytą rozmowę.

Natomiast jeśli mieszkaniec będzie chciał wziąć udział w programie „Kawka Bis”, można złożyć wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu) lub listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) – datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie data stempla pocztowego.
Ważne: Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Na problem z oszustami, którzy najczęściej wybierają na swoje ofiary osoby starsze i samotne zwracają uwagę także poznańscy policjanci.
– Kiedy do naszych drzwi zapuka osoba podająca się za pracownika administracji czy urzędnika, powinniśmy zweryfikować, czy faktycznie w budynku doszło np. do awarii i czy w związku z tym prowadzone są jakieś działania – mówi sierż. szt. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. – Wszyscy lokatorzy powinni znać numery telefonów, pod którymi można się kontaktować w takich sprawach. Można je znaleźć na stronach internetowych spółdzielni mieszkaniowych oraz na tablicach ogłoszeń przy klatkach schodowych.

Policjanci apelują, by zawsze sprawdzać, czy osoby, które podają się za pracowników administracji, hydraulików albo urzędników rzeczywiście nimi są. A gdy uważają, że mają do czynienia z oszustem, zawsze powinni zadzwonić na numer alarmowy 112.

Podziel się:

Ostatnio dodane: