sobota, 24 lutego, 2024

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu liderem w badaniach birdwatchingu

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prowadzone są pionierskie badania dotyczące birdwatchingu, czyli przyjemności wynikającej z obserwacji ptaków. To dziedzina, która w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i przyciąga uwagę naukowców z różnych obszarów, takich jak ornitologia, socjologia czy psychologia. Niedawno opublikowano wyniki obszernego przeglądu literatury, który objął 47 lat badań i analizę 474 artykułów z bazy Web of Science. Praca ta ujawniła nie tylko aktualne tendencje w tej dziedzinie, ale także rosnące zainteresowanie birdwatchingiem jako narzędziem promowania ochrony bioróżnorodności oraz ekoturystyki.

Wyniki przeglądu, które zostały zgromadzone pod kierunkiem Sanaz Tamimzadeh i Çağıl Hale ÖZEL z Uniwersytetu Anadolu, wykorzystując analizę bibliometryczną i oprogramowanie VOSviewer, wskazują na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako wiodącą instytucję w badaniach nad obserwacją ptaków. Profesor Piotr Tryjanowski, kierownik Katedry Zoologii na tej uczelni, został uznany za jednego z najbardziej wpływowych autorów w tej dziedzinie, co potwierdza liczbę opublikowanych prac i cytowań.

Badania wykazały, że istnieje aktywna międzynarodowa współpraca między naukowcami z Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch, Tajwanu, Meksyku i Finlandii, a Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest drugą najbardziej zaangażowaną uczelnią w tę sieć, tuż po Uniwersytecie w Tybindze. Współpraca obejmuje główne obszary badawcze, takie jak ochrona przyrody, turystyka i citizen science, co podkreśla rosnącą świadomość znaczenia tych dziedzin.

Profesor Tryjanowski podkreśla znaczenie badań, wskazując na paradoks, że obecnie nie tylko ptaki są przedmiotem zainteresowania, ale również osoby je obserwujące, co ma wpływ zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny, szczególnie w kontekście rozwoju turystyki. Przyznaje on także, że badania mają pewne ograniczenia, takie jak skupienie się wyłącznie na publikacjach w języku angielskim i bazie Web of Science, ale podkreśla, że Uniwersytet Przyrodniczy gra kluczową rolę na arenie międzynarodowej w promowaniu ochrony ptaków.

Tryjanowski zaznacza również znaczenie komunikacji naukowej w języku angielskim i stara się, by wyniki badań były przystępne i trafiały do szerszej publiczności.

Strona głównaPoznańUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu liderem w badaniach birdwatchingu