Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

UAM solidarny z Ukrainą

28 lutego Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza potępił agresję Rosji. „Dołożymy wszelkich starań, by w każdy możliwy sposób wesprzeć studentów, doktorantów i pracowników UAM pochodzących z Ukrainy, a także ich Bliskich” – informuje UAM.

Senat UAM stanowczo potępił agresję Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy – czytamy w stanowisku: „atak ten stanowi pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej niepodległego państwa, umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących we współczesnym świecie. Stwarzają także zagrożenie dla pokojowego współdziałania krajów Europy i świata”.

W stanowisku senatorowie UAM wyrazili także solidarność z narodem ukraińskim, a w szczególności ze społecznością akademicką. Zapewnili także, że uczelnia dołoży wszelkich starań, by w każdy możliwy sposób wesprzeć studentów, doktorantów i pracowników UAM pochodzących z Ukrainy, a także ich bliskich.
„Apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy” – podsumował senat. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.

To nie jedyne działania uczelni związane z sytuacją na Ukrainie. Na stronie internetowej UAM powstała zakładka “Solidarni z Ukrainą”. Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu mogą poprzez nią zgłosić zarówno chęć udzielenia wsparcia, jak i potrzebę uzyskania pomocy. Prorektor ds. Studenckich, prof. Joanna Wójcik, skierowała także drogą mailową do studentek i studentów wiadomość o wsparciu, które oferuje UAM.

Od czwartku w pomoc włączyły się z zaangażowaniem wszystkie jednostki UAM, m.in. organizując zbiórki potrzebnych rzeczy. Także obecni na uczelni studenci z Ukrainy starają się pomóc i wspierać swoje koleżanki i kolegów.

Szczególną pomoc oferuje Poradnia Wsparcia Psychologicznego i Rozwoju UAM. Pomoc psychologiczną w języku ukraińskim i angielskim mogą tam uzyskać studenci z Ukrainy. Wydział Psychologii i Kognitywistyki oferuje terapię wspierającą. Jednak jeśli będzie potrzebna inna pomoc – władze UAM, które monitorują sytuację i współpracują w tym zakresie z miastem oraz województwem, będą starały się ją zapewnić.

Źródło: UAM