Turek ma nową pracownię tomografii komputerowej!

otwarcie pracowni tomografii komputerowej w Turku fot. WUW
W tureckim szpitalu w Turku została dziś uroczyście otwarta nowoczesna pracownia tomografii komputerowej. Koszt inwestycji wyniósł 2 775 425 zł, z czego 800 tys. zł to dotacja wojewody wielkopolskiego.

Aby zamontować nowy tomograf, trzeba było najpierw przeprowadzić remont samej pracowni. Zadanie zostało wykonane, tomograf dotarł na czas i Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski, mogła dziś uroczyście otworzyć nową pracownię tomografii komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku.

– Rząd premiera Mateusza Morawieckiego po raz kolejny wspiera Wielkopolskę Wschodnią. Cieszę się, że jako mieszkanka sąsiedniego powiatu, a także jako wicewojewoda, mogę uczestniczyć dziś w oddaniu do użytku pracowni tomografii komputerowej dla szpitala w Turku. To bardzo cenna inicjatywa, bo wpływa bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu – podkreśliła wicewojewoda.

W wydarzeniu wzięli udział również poseł Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dariusz Kałużny, starosta turecki oraz Krzysztof Sobczak, dyrektor szpitala.

Wicewojewoda wraz z ministrem Bartosikiem wręczyli także staroście tureckiemu symboliczny czek dla DPS w Skęczniewie z funduszu przeciwdziałania covid-19 w 2021. Kwota dotacji to 118 280,99 zł.

– Jestem wdzięczna, że dziś w imieniu wojewody wielkopolskiego przekazuję ten symboliczny czek – powiedziała Aneta Niestrawska. – Obecny rząd szczególną troską otacza osoby starsze, niepełnosprawne i chore – o sile państwa stanowi między innymi to, jak wspiera najsłabszych. W okresie pandemii wszyscy dobitnie uzmysłowiliśmy sobie, że zdrowie jest najważniejszym fundamentem.

WUW

Podziel się: