Tunel i rozbudowa stacji pod Poznaniem. “To niezwykle ważna inwestycja”

podpisanie umowy Luboń fot. UM Luboń

Porozumienie o współpracy zostało podpisane – i teraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz miasto Luboń wspólnie przygotują i finansują dokumentację rozbudowy przejścia podziemnego na stacji. Dzięki niemu podróżni zyskają lepszy dostęp do kolei, a mieszkańcy sprawniejszą komunikację.

Obecne przejście ma zostać kilkakrotnie wydłużone i prowadzić od strony ul. Dworcowej w kierunku ul. Armii Poznań, łącząc wschodnią i zachodnią część miasta – oraz ułatwiając życie mieszkańcom, którzy muszą się przedostać z jednej części miasta do drugiej. Stanie się też częścią węzła przesiadkowego, bo miasto planuje właśnie jego budowę przy dworcu kolejowym.

“To niezwykle dla mnie ważna inwestycja, ponieważ wielu mieszkańców codziennie jest zmuszona nadkładać drogi, by dostać się do dworca PKP” – napisała Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia, na swoim profilu na Facebooku. – “Dziękuję za wsparcie oraz za wszelkie podjęte działania. Cieszę się, że nasza wspólna inwestycja ma realne szanse na realizację”.

Rozbudowany tunel ułatwi też korzystanie z kolei, bo dzięki temu podróżni będą mogli bezpieczniej i sprawniej dostać się na perony – zwłaszcza że przejście będzie dostępne także dla osób mających trudności z poruszaniem się.

– Sukcesywnie tworzymy bezpieczną, sprawną i przyjazną kolej, także w kontekście udogodnień w dostępie do infrastruktury i w komunikacji dla mieszkańców – mówił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. – Cieszę się, że dobra współpraca z samorządem umożliwi rozbudowę przejścia podziemnego w Luboniu. Po zakończonych pracach tunel ułatwi dojście na perony, co będzie dodatkową zachętą do korzystania z pociągów, które pozostają komfortową oraz najbardziej ekologiczną formą transportu.

Zgodnie z postanowieniami w podpisanym porozumieniu miasto do końca tego roku ma przeprowadzić przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowanie, wskazujące szczegółowe rozwiązania i szacowane koszty, sfinansują obie strony: PKP PLK oraz samorząd Lubonia.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei – podkreślił Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Spółka pozytywnie odpowiada na współpracę z samorządami, zmierzającą do poprawy obsługi podróżnych.

Stacja kolejowa w Luboniu została przebudowana w ramach modernizacji linii Wrocław Główny – Poznań Główny – prace zakończyły się w 2017 roku, a podróżni od tego czasu mogą korzystać z wind, co ułatwia komunikację. Według wyliczeń PKP PLK, ze stacji Luboń w ciągu doby korzysta około tysiąca podróżnych.

Źródło: PKP PLK, UM Luboń

Podziel się: