Sąd Najwyższy fot. SN

TSUE może zażądać kary dla Polski: dwa mln euro. Dziennie

Projekt postanowienia wiceprezesa TSUE jest już gotowy i zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu – chyba ze Polska zawiesi działania Izby Dyscyplinarnej Sądu najwyższego.

Taką informację – nieoficjalnie – podała “Rzeczpospolita”. Chodzi o zawieszenie przepisów ustawowych art. 3 pkt 5, art. 27 i art. 73 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, w związku z art. 9a ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wykonanie postanowienia ma być powiązane z bardzo wysoką sankcją finansową – ostrzega gazeta – dwadzieścia razy wyższą niż w przypadku podobnego środka tymczasowego zastosowanego przy okazji wycinki Puszczy Białowieskiej.

Jeśli TSUE stwierdzi, że do naruszenia prawa doszło, nakaże Polsce zapłatę na rzecz KE kary pieniężnej w wysokości co najmniej 2 mln euro dziennie aż do chwili, w której Polska zacznie przestrzegać postanowienia TSUE.

Polski rząd ma czas na złożenie wyjaśnień w sprawie Izby Dyscyplinarnej do 13 lutego. Jednak jak powiedział Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, w Radiu Zet – “Dialog z Komisją Europejską nie może być prowadzony w ten sposób, że ktoś nas będzie próbował postawić pod ścianą”. Rzecznik zwrócił uwagę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego działa na podstawie ustawy, która została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta, jest więc zgodna z prawem. Poza tym kwestie sądownictwa nie podlegają traktatom europejskim. Komisja Europejska, jak zapewnił, wykazuje zrozumienie dla reform rządu PiS.

el

31
Dodaj komentarz

avatar
Stanisław Grześkowiak
Stanisław Grześkowiak

Bez zaskoczeń, jak się chce mieć korzyści z uczestnictwa w danej organizacji, to trzeba przestrzegać jej zasad i liczyć się z konsekwencjami gdy te zasady się łamie xD

Daniela Sturtz
Daniela Sturtz

I znowu będzie wina Tuska

Jerzy Wróbel
Jerzy Wróbel

Mogą “se żądać”

Jerzy Wróbel
Jerzy Wróbel

* 8 lutego … – znamienna rocznica:
Wszyscy Polacy po szkole podstawowej i Europejczycy chcący rozumieć historię i jej obecne skutki powinni znać te FUCK-ty :
Konwencja Alvenslebena – układ pomiędzy Królestwem Prus i Imperium Rosyjskim, zawarty 8 lutego 1863 w Petersburgu przez pruskiego generała Gustava von Alvenslebena, z inicjatywy Otto von Bismarcka, dotyczący współpracy przy tłumieniu powstania styczniowego w Królestwie Polskim.
Układ zezwalał obu armiom na przekraczanie granicy w celu ścigania polskich oddziałów powstańczych.
Obserwując historię WYDAJE MI SIĘ , ŻE UKŁAD TEN MIĘDZY NIEMCAMI, A ROSJĄ JEST ODNAWIANY REGULARNIE nie tylko np w czasie rewolucji bolszewickiej , kiedy to Niemcy ją finansowali i wspierali, nie tylko w czasie wojny polsko- bolszewickiej latem 1920 roku, kiedy niemieckie Prusy udzielały schronienia uciekającej spod Warszawy na północ kawalerii sovieckiej, nie tylko kiedy precyzowano pakt Robentrop – Mołotow o współdziałaniu w napaści na Polskę rozpoczynajacą II W.Ś., ie tylko odbierając Polsce głos w dochodzeniu do naleznych nam odszkodowań wojennych, i nie tylko kiedy tow. Putin jako oficer KGB pracował w Niemczech wschodnich, a Frau Merkel pracowała dla tajnej niemieckiej policji komunistycznej współdziałającej z sovietami, i nie tylko kiedy blokowano nam porty na Bałtyku rurociągiem przyjaźni rosyjsko- niemieckiej, nie tylko teraz podczas skandalicznych propagandowych ataków na Polskę (obwiniając nas za zagładę żydów), itd itp.
Wieści o zawarciu konwencji 8 lutego 1863 roku spowodowały co prawda powstanie nieoficjalnej koalicji Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii, które wystosowały do Rosji tzw. noty kwietniowe i czerwcowe, przedstawiające pokojowy plan uregulowania sprawy polskiej, ale to były działania podobnie skuteczne jak naloty na Niemcy z ulotkami w 1939 r. Noty zostały oczywiście odrzucone przez Rosję, a Niemcy jakby nic nie wiedzieli co się dzieje .
Pamiętajmy tę dzisiejszą datę i wyciągajmy wnioski z historii by rozumieć teraźniejszość i nie popełniać nieustannie tych samych błędów.

R.J. Kawa
R.J. Kawa

Won z kastą!