Trzy wielkopolskie szpitale z dodatkowymi pieniędzmi na nowy sprzęt

wsparcie dla szpitali fot. WUW

Szpitale powiatowe w Chodzieży, Wolsztynie i Jarocinie dostaną dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na zakup potrzebnego sprzętu. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński 3 lipca podpisał umowy dotyczące realizacji zadań w formie dotacji celowej na łączną kwotę prawie 1,7 mln zł.

Szpital Powiatowy im. prof. R. Drewsa w Chodzieży od dłuższego czasu walczył z przestarzałymi, wyeksploatowanymi i w związku z tym ciągle się psującymi aparatami do znieczulenia ogólnego. Teraz, dzięki dotacji w wysokości 272 tys. zł do placówki trafią dwa nowe aparaty do znieczulenia ogólnego wraz z kardiomonitorami. To nie tylko rozwiąże problem awarii sprzętu, ale także pozwoli to na szybsze przyjmowanie pacjentów na oddział, a w konsekwencji szybsze wykonywanie zabiegów i operacji, ponieważ nie trzeba już będzie czekać w kolejce do aparatu.

Z kolei Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie oraz Szpital Powiatowy w Jarocinie otrzymają nowe ambulanse: placówka w Wolsztynie otrzymała 677 tys. zł na zakup ambulansu typu C, czyli specjalistycznego wraz z wyposażeniem, a szpital w Jarocinie – 750 tys. zł na karetkę typu P z niezbędnym wyposażeniem medycznym i ratowniczym. Nowe karetki zapewnią pacjentom właściwy standard usług przedmedycznych, a tym samym poziom bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Nie bez znaczenia jest fakt, że poprawią także komfort i skuteczność pracy ratowników.

– Przekazane dziś dofinansowania są odpowiedzią na bieżące potrzeby wielkopolskich szpitali – powiedział wojewoda Michał Zieliński po podpisaniu umów. – To przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa, jak i komfortu pacjentów, a także stworzenie jak najlepszych warunków pracy dla kadry tych placówek.

Podziel się: