Trzcianka nie przekaże danych Poczcie Polskiej. „Nie widzę podstaw prawnych”

Poczta Polska fot. UMiG Trzcianka
Miasto i Gmina Trzcianka otrzymały wiadomość e-mailową od Poczty Polskiej, by udostępniła spis wyborców. „Nie widzę podstaw prawnych ku temu, by ten spis udostępnić” – odpisał burmistrz Krzysztof W. Jaworski.

Burmistrz potwierdził, że e-mail wysłany z adresu Poczty Polskiej wpłynął do Urzędu Miejskiego Trzcianki i zawierał żądanie udostępnienia spisu wyborców.
– Nie widzę – podobnie jak cały Związek Miast Polskich – podstaw prawnych ku temu, by ten spis udostępnić – komentuje burmistrz. – Dziękuję za liczne wiadomości w tej materii. Będziemy działać w granicach określonych prawem i chronić wszelkie dane, których jesteśmy administratorami.

Krzysztof W. Jaworski, burmistrz Trzcianki, jest kolejnym samorządowcem w Polsce, który odmówił udostępnienia spisu wyborców Poczcie Polskiej ze względu na brak podstaw prawnych do takich żądań.

UMiG Trzcianka, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: