Trwa przebudowa ulicy na Morasku w Poznaniu. Rozpoczęły się prace drogowe

Hodowlana fot. PIM

Prace na ulicy Hodowlanej są coraz bardziej zaawansowane, jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Po zakończeniu prac ulica zyska nowy kanał technologiczny, jednolitą, trwałą nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy do posesji.

– Mimo że prace koncentrują się przede wszystkim na infrastrukturze podziemnej, od ul. Szklarniowej rozpoczęto już roboty drogowe, a na ulicy bocznej od ul. Hodowlanej trwa układanie chodnika – wylicza Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – W ramach budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowano dotąd m.in. przewiert o długości ok. 75 metrów oraz wbudowano studnie kanalizacyjne na odcinku dochodzącym do ul. Szklarniowej. Rozpoczęła się także budowa komory pod przepompownię ścieków.

Przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonawca robót przeprowadzi też konserwację istniejącego rowu melioracyjnego, do którego są odprowadzane wody opadowe i roztopowe. Ulica zyska też nowe oświetlenie uliczne w technologii LED, a także nasadzenia zieleni po północno-wschodniej stronie.

Prace zakończą się w drugim kwartale tego roku.

Podziel się:

Ostatnio dodane: