Tramwaj pojedzie ulicą Ratajczaka. Właśnie ruszył przetarg na budowę

fot. UMP

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który ma na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dzięki nowej linii mieszkańcom Wildy i Dębca będzie łatwiej dojechać do centrum.

– Budowa nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka to ważna inwestycja rozwijająca komunikację zbiorową w naszym mieście. Sprawi, że dojazd do centrum będzie łatwiejszy, zwłaszcza dla mieszkańców Wildy i Dębca – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Dążymy do uspokojenia ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego, by piesi mogli czuć się swobodniej i bezpieczniej. Po zakończeniu inwestycji w centrum, do dyspozycji mieszkańców i turystów będzie nie tylko nowa trasa tramwajowa, ale też odnowiona ul. Św. Marcin i Stary Rynek.

Kolejny etap Programu Centrum

Trasa tramwajowa w ul. Ratajczaka jest drugim etapem Programu Centrum odmieniającego śródmieście Poznania, pierwszy obejmuje odnowę ul. Św. Marcin oraz sąsiednich ulic, m.in. Al. Marcinkowskiego. Nowa trasa wybudowana zostanie na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Św. Marcin. Dalej, do ul. 27 Grudnia, torowisko powstanie w ramach pierwszego etapu Programu Centrum, obejmującego także przebudowę południowej strony pl. Wolności i ul. 27 Grudnia. Przetarg na te prace został już ogłoszony wcześniej.

– Nadchodząca inwestycja to nie tylko trasa tramwajowa, ale też gruntowna przebudowa ul. Ratajczaka. Chodniki dla pieszych będą szersze, pojawi się infrastruktura rowerowa, przybędzie zieleni. Przebudowane zostaną też sieci uzbrojenia podziemnego. Liczymy na pomyślne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie swoich ofert do 7 marca – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowe przystanki tramwajowe wybudowane zostaną na wysokości Starego Browaru. Będą typu wiedeńskiego, czyli wyniesione tak, jak np. na nowym przystanku Ratajczaka na ul. Św. Marcin. Włączenie planowanej trasy w dotychczasową sieć linii tramwajowych wymaga również przebudowy węzła komunikacyjnego u zbiegu ul. Królowej Jadwigi, al. Niepodległości, ul. Niezłomnych i ul. Matyi. W trzech miejscach znikną schody prowadzące do przejścia podziemnego, bo dojście na przystanek tramwajowy Wierzbięcice będzie możliwe nowym, naziemnym przejściem dla pieszych z przejazdem rowerowym. Wyremontowane zostaną także schody prowadzące do parku Karola Marcinkowskiego.

Będą nowe drzewa i ograniczenie ruchu kołowego

W ramach inwestycji zaplanowano nasadzenia 36 nowych drzew i ponad 4 tysięcy krzewów. Przesadzonych zostanie 38 drzew obecnie rosnących na terenie, który zostanie objęty pracami.

Ul. Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Św. Marcin do ul. Ogrodowej będzie strefą zamieszkania. Główną ideą zagospodarowania tego odcinka było zaprojektowanie po obu stronach ulicy symetrycznych przestrzeni obsadzonych drzewami i zielenią niską. Będzie to ciąg z ogródkami i miejscami postojowymi, utrzymany w klimacie zielonej alei. Przewidziano też miejsca odpoczynku z ławkami.

Miejscem spotkań i odpoczynku może być także plac stanowiący kontynuację przestrzeni powstałej w ramach przebudowy ulicy Taczaka. Projektanci przewidzieli optyczne poszerzenie placu aż do wschodniej pierzei ul. Ratajczaka. Zostanie wydzielony wizualnie nawierzchnią z kostki granitowej w kolorze grafitowym. Na tej wysokości przewidziana jest jednolita nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i trasy rowerowej.

W strefie zamieszkania, czyli pomiędzy ul. Św. Marcin a ul. Powstańców Wielkopolskich, planowany jest bezprogowy układ nawierzchni, czyli przyjazny dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – starszych, na wózkach. Na tym odcinku będzie ona kamienna i nawiąże wzorem do przebudowanego już odcinka ul. Św. Marcin. Pojawią się też nowe lampy.

Nawierzchnia torowiska będzie w nieco ciemniejszym odcieniu. Rozróżnienie kolorystyczne przewidziano także dla kontrapasa rowerowego w stronę ul. Św. Marcin (w przeciwnym kierunku rowerzyści pojadą jezdnią na zasadach ogólnych). Uwzględnienie ruchu rowerowego planowane jest także na ul. Niezłomnych oraz w obrębie wszystkich skrzyżowań wchodzących w zakres inwestycji.

W planach jest także odtworzenie – na bazie archiwalnych zdjęć – ogrodzenia ogródków przed budynkiem Izby Rzemieślniczej od strony ul. Niezłomnych. Obecnie przy wejściu zachowały się jedynie fragmenty murku przy schodach, w złym stanie technicznym i wizualnym. Pierwotnie murek okalał ogródki przed budynkiem.

Lepsza komunikacja

Nowy odcinek trasy tramwajowej pozwoli lepiej połączyć ze sobą wiele obszarów miasta, jak zwraca uwagę Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
„Nowa linia tramwaju sprawi, że dojazd do centrum będzie łatwiejszy, zwłaszcza dla mieszkańców Wildy i Dębca. Trasa ta będzie również dodatkową osią komunikacyjną biegnącą w relacji południe-północ Poznania – pozwoli na to planowany w ostatnim etapie Programu Centrum prawoskręt torowiska z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego, a następnie przyszłe połączenie tramwaju z Garbar w stronę Naramowic” – napisał w mediach społecznościowych, informując o przetargu.

Zadanie jest realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: PIM