Termomodernizacja w Wielkopolsce kolejnych budynków dzięki środkom unijnym

podpisanie umowy w powiecie krotoszyńskim fot. UMWW

Oszczędzanie energii i kosztów eksploatacyjnych budynków – taki cel ma modernizacja kolejnych obiektów użyteczności publicznej przy pomocy środków unijnych. Marszałek Marek Woźniak podpisał kolejne umowy na unijne dofinansowanie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, budynki Urzędu Gminy Sieroszewice, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i budynek głównego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie. 3 lutego Marek Woźniak odwiedził powiaty krotoszyński, kępiński oraz gminę Sieroszewice i podpisał w nich umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

– Naszym kluczowym i strategicznym celem jest praca dla przyszłych pokoleń i dbanie o niską emisję CO2. Jeśli tego nie zrobimy, to przyszłe pokolenia będą miały problem, żeby przetrwać na Ziemi. I to jest nasze pierwszoplanowe zadanie na dziś – podkreślił marszałek. – Inwestycje związane z termomodernizacją to przede wszystkim oszczędzanie energii i kosztów związanych z eksploatacją budynków. Równie ważna dla nas i mieszkańców jest poprawa estetyki obiektów, które dzięki termomodernizacjom są nowocześniejsze i ładniejsze. Każdy taki projekt wnosi zestaw działań na rzecz klimatu.

Ponad 600 tys. zł trafi do powiatu krotoszyńskiego, który realizuje projekt związany z termomodernizacją sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. W przypadku tej inwestycji zaplanowano m.in. przeprowadzenie izolacji termicznej dachu, ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi.
– Myślę, że sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 1 po zrealizowaniu inwestycji będzie bardziej funkcjonalna i bardziej przyjazna dla jej użytkowników – powiedział marszałek. – A rachunek szkoły na pewno będzie mniej obciążony kosztami. To jest dzisiaj również niezwykle istotne.

– Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej ma kluczowe znaczenie – potwierdził Stanisław Szczotka, starosta krotoszyński. – Otwiera bowiem drogę do realizacji kolejnych inwestycji w obiekcie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krotoszynie, które planujemy tutaj zrealizować.

Warto dodać, że powiat krotoszyński zrealizował już ponad 20 projektów dofinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W gminie Sieroszewice prace termomodernizacyjne będą połączone z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Sieroszewice. Na ten cel gmina otrzyma przeszło 360 tys. zł dofinansowania. Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję CO2 i zwiększyć efektywność energetyczną obiektu o ponad 25 procent.

Bartosz Kubica, zastępca wójta Sieroszewic powiedział, że przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego unijne pieniądze to niezwykle cenny wkład dla budżetu gminy i zostaną one dobrze wydatkowane.
– Konkurs, który ogłosiliśmy, dotyczy projektów związanych z oszczędzaniem energii i tworzeniu jej nowych źródeł odnawialnych – wyjaśnił. – Udało nam się wygospodarować z naszego programu regionalnego pieniądze na 52 projekty. Już 300 milionów złotych przeznaczyliśmy na działania z obszaru termomodernizacji.

Ze środków unijnych skorzysta również powiat Kępiński, który otrzyma 760 tys. zł na kompleksową i głęboką termomodernizację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz budynku głównego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Dodatkowo w budynku szkolnym przewidziano zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła – powietrznej pompy ciepła, która zastąpić ma elektryczne podgrzewacze wody, oraz instalację fotowoltaiczną.

– W dobie kryzysu energetycznego to bardzo ważny projekt – podkreślił Robert Kieruzal, starosta kępiński. – Mamy doświadczenie w realizacji inwestycji przy unijnym wsparciu i jesteśmy przekonani, że nasz projekt dotyczący termomodernizacji sfinalizujemy z powodzeniem.

Łączna wartość umów o dofinansowanie projektów z Poddziałania 3.2.1 WRPO 2014+: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” wynosi ponad 296 mln zł.
– Staraliśmy się, aby wszystkie podmioty składające w konkursie wnioski otrzymały środki unijne pozostające w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego – podkreślił marszałek,podczas podpisania umowy w Sieroszowicach. – Liczę, że projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będą wzorem i przykładem także dla prywatnych właścicieli nieruchomości, aby podążali również w tym kierunku. Dopiero wtedy osiągniemy zamierzone efekty w kwestii oszczędności energii i ochrony klimatu naszej Ziemi.

Podziel się:

Ostatnio dodane: