Szkoła na Podolanach będzie większa

Podziel się!

Ogłoszono przetarg na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej. Oprócz powiększenia budynku powstaną też nowe pomieszczenia, w których mieścić się będzie filia Biblioteki Raczyńskich.

Budynek szkoły został zbudowany w latach 80. ubiegłego wieku. Później dobudowany został pawilon przedszkolny. Rosnące potrzeby lokalowe szkoły to efekt dynamicznego rozwoju osiedla Podolany i powstających w okolicy nowych domów i osiedli mieszkaniowych. Szkole potrzeba nowych sal oraz auli odpowiedniej do wielkości placówki. Ważny jest również komfort i bezpieczeństwo uczniów i przedszkolaków.

Projekt budowlano-wykonawczy ma powstać w oparciu o koncepcję rozbudowy szkoły opracowaną przez Śniadek+Śniadek Architekci. Zakłada ona m.in. budowę samodzielnego pawilonu szkolnego (budynek B), który ze względu na ograniczenie terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewni potrzebną szkole dodatkową przestrzeń. Pawilon położony będzie na wprost nowego wejścia do głównego budynku szkoły. Pomiędzy zaplanowano ciekawą urbanistycznie przestrzeń szkolnego placu-dziedzińca z zielenią oraz drewnianymi tarasami służącymi rekreacji.

W pawilonie przewidziano wielofunkcyjną aulę, 3 sale spotkań oraz czasową przestrzeń dla przedszkola na czas budowy, w której docelowo znajdować się będzie filia Biblioteki Raczyńskich, działająca obecnie w podziemiu szkoły. Budynek uzupełniono o niezbędne pomieszczenia zaplecza sanitarnego i technicznego.

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie obecny budynek szkoły. Nadbudowane zostaną kondygnacje nad parterową częścią budynku istniejącej szkoły, w którym mieści się obecnie przedszkole. Rozbudowa w kierunku południowym zapewni 12 dodatkowych sal lekcyjnych z niezbędną komunikacją i zapleczem socjalnym na 1 i 2 piętrze. Na rozbudowanym parterze powstanie dodatkowa przestrzeń dla przedszkola, gdzie będzie dodatkowa sala dla 25 dzieci, gabinet psychologa, zmywalnia, toaleta i gabinet dyrektora z sekretariatem.

Szkoła zyska także nowe, główne wejście z poziomu parteru z przestronną klatką schodową łączącą nadziemne kondygnacje budynku, dyżurką i windą. Takie rozwiązanie zapewni wygodny dostęp do budynku wszystkim osobom, także starszym, niepełnosprawnym czy poruszającym się z wózkami lub małymi dziećmi.

Ze względów organizacyjnych zakładane prace mają zostać podzielone na etapy. W ramach pierwszego wybudowany zostanie pawilon (budynek B). Po jego zbudowaniu przeniesie się do niego przedszkole. Pomieszczenia mają być wykonane tak, by zapewnić minimalne koszty demontażu ścian i przystosowania obiektu do potrzeb filii Biblioteki Raczyńskich. W drugim etapie nastąpi nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkolnego.

Autor: UMP


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar