niedziela, 25 lutego, 2024

Czy doczekamy się szkoły muzycznej na Wildzie?

Miała powstać – ale nie ma na nią pieniędzy. Rada Osiedla Wilda postanowiła więc wystosować petycję do premiera, by dofinansował budowę placówki. I poprosiła poznaniaków, by ją wsparli.

Potrzeba budowy obiektu staje się coraz bardziej paląca – im bardziej zbliża się termin wyprowadzki szkoły muzycznej z ulicy Głogowskiej. Nowa szkoła na Wildzie ma być bowiem nową siedzibą placówki, która musi opuścić swój budynek, odzyskany kilka lat temu przez kościół.

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by wybudować szkołę muzyczną na Wildzie. Jest odpowiednia, dobrze skomunikowana działka przy skrzyżowaniu św. Jerzego i 28 Czerwca, na której obecnie stoi niszczejący budynek dawnej samochodówki. Ministerstwo działkę wykupiło, jest projekt, który spełnia oczekiwania wszystkich zainteresowanych – niestety, brakuje pieniędzy. Dotacja, jaką zaproponowało ministerstwo, nie wystarczy na budowę nowej szkoły.

Rada Osiedla Wilda postanowiła więc zwrócić się z petycją do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby zwiększyło wsparcie finansowe i udostępniła petycję on-line, by mogli się pod nią podpisać wszyscy chętni poznaniacy.
– Edukacja artystyczna w naszym kraju kuleje straszliwie, a poznański Zespół Szkół Muzycznych pięknie wypełnia tę lukę – zwraca uwagę Dorota Bonk-Hammermeister, przewodnicząca rady.

Nowa siedziba dla placówki jest dla Wildy szczególnie ważna także dlatego, że ta dzielnica nie ma swojego domu kultury ani innego miejsca, które animowałoby życie kulturalne w okolicy. Jest co prawda Dom Kultury nr 1 przy Dropdzę Dębińskiej, ale jest on położony na tyle daleko od centrum dzielnicy, że starsi i mniej sprawni mieszkańcy nie maja szans na dotarcie tam na jakiekolwiek zajęcia czy koncerty. Szkoła muzyczna w samym centrum Wildy, z salą koncertową i dziesiątkami młodych muzyków z pewnością sprawiłaby, że życie kulturalne na Wildzie zyskałoby na atrakcyjności. Dlatego wildeccy radni zwracają się do wszystkich poznaniaków o wsparcie inicjatywy i podpisanie petycji.

Oto jej treść:

Szanowny Panie Premierze!

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do zrealizowania inwestycji budowy gmachu Zespołu Szkół Muzycznych na poznańskiej Wildzie i zwiększenie dofinansowania dla tego zadania.

Obecnie Zespół Szkół Muzycznych działa w budynku przy ulicy Głogowskiej należącym do Archidiecezji Poznańskiej (umowa między szkołą a Archidiecezją wygasa w sierpniu tego roku). Zgodnie z ustaleniami, szkoła docelowo miała zostać przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu na Wildzie, u zbiegu ulic 28 czerwca 1956 r. oraz św. Jerzego. Działka ta, celem przeprowadzenia inwestycji, została wykupiona od Miasta Poznania przez Skarb Państwa.

Projekt oraz zabezpieczenie finansowania inwestycji (w kwocie 32,6 mln zł) zostały uchwalone w roku 2014. Przeprowadzono konkurs architektoniczny, w wyniku którego została wybrana imponująca i nowoczesna bryła budynku – miały się w nim znajdować m.in. sale ćwiczeniowe dla poszczególnych klas instrumentów, czy też aula koncertowa na kilkaset osób. Warto w tym miejscu wspomnieć, że konkurs na projekt był przeprowadzony dwukrotnie, gdyż pierwotna wersja przekraczała ostatecznie zabezpieczone środki, dlatego też konieczne było nowe rozstrzygnięcie mieszczące się w podanym budżecie.

Przedstawione wiosną tego roku oferty potencjalnych wykonawców inwestycji opiewały na blisko 80 mln zł. Tak duża różnica pomiędzy kwotą założoną, a podaną przez wykonawców wynika między innymi z dużej inflacji na rynku usług i materiałów budowlanych.

Zdajemy sobie sprawę ze skali finansowych rozbieżności, jednakże jesteśmy przekonani, że Ministerstwo Kultury podoła temu wyzwaniu, mając na uwadze znaczenie tego wspaniałego projektu dla poznańskiej edukacji oraz kultury.

Pragniemy zauważyć, że inwestycja ta nie jest jedynie relokacją samej szkoły, lecz tworzy zaplecze muzyczne dla całego miasta. Należy w tym miejscu podkreślić ogromną muzyczną tradycję, jaką szczyci się . To tutaj odbywa się słynny na cały świat Konkurs im. Henryka Wieniawskiego, to tutaj rozwijały się i znów rozwijają świetne projekty jazzowe, to wreszcie Poznań jest często uznawany za stolicę polskiej chóralistyki. Dlatego też, naszym zdaniem, wszechstronny projekt budynku, zapewnia komfortowe warunki wszystkim artystom – zarówno tym najmłodszym jak i tym, którzy, opuszczając już mury szkoły, będą później następnym pokoleniom przekazywać swoją wiedzę.

Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Muzycznych to także niewątpliwa szansa dla naszej dzielnicy, która od kilku lat intensywnie się rozwija i modernizuje. Śródmiejski charakter Wildy i jej bardzo dobre skomunikowanie z całym miastem, są dodatkowym atutem tej lokalizacji. Niewątpliwym aspektem rewitalizacji dzielnicy jest także jej aktywizacja w dziedzinie kultury i sztuki. Szkoła Muzyczna idealnie wpisuje się w te działania, zarówno poprzez warsztaty, jak i spotkania czy koncerty. Z naszej strony możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby szkoła była miejscem otwartym, kształtującym muzyczną świadomość i aktywność wildzianek oraz wildzian oraz wszystkich mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Prosząc Pana Ministra o realizację tej inwestycji, pragniemy również zapewnić o naszej gotowości do dialogu i szukania możliwych rozwiązań. Jako Rada Osiedla widzimy ogromną szansę w powstaniu szkoły muzycznej na Wildzie, która świetnie wpisze się w postępującą rewitalizację dzielnicy. Jednocześnie obawiamy się, że w przypadku porzucenia tego projektu, działka ostatecznie może zostać sprzedana prywatnemu deweloperowi. Wówczas szansa na powstanie szkoły muzycznej w centrum Poznania może zostać bezpowrotnie zaprzepaszczona.

Licząc na Pańską przychylność, łączymy wyrazy szacunku
Rada Osiedla Wilda oraz mieszkanki i mieszkańcy miasta Poznania

Petycję można znaleźć i podpisać tutaj.

ROW, el

Strona głównaPoznańCzy doczekamy się szkoły muzycznej na Wildzie?