Marek Woźniak, Beata Hanyżak, Jakub Trąpczyński i poseł jakub Rutnicki fot. UMWW
Dzięki ponad 5 mln zł z WRPO 2014+ powiat będzie mógł przebudować i wyposażyć pracownię kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.

W piątek 18 czerwca marszałek Marek Woźniak podpisał umowę ze starostą szamotulskim Beatą Hanyżak o dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dotyczącą przebudowy i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.

– Ten rodzaj interwencji jest przez nas szczególnie preferowany, jeśli chodzi o niezwykle ważną rzecz, jaką jest kształcenie zawodowe młodzieży do wszystkich wyzwań rynku pracy – tłumaczył Marek Woźniak. – Dziś przedsiębiorcy są bardzo wymagający jeśli chodzi o kadry. Dlatego absolwenci powinni być przygotowani do kontaktu z urządzeniami, które są faktycznie wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Nie jest to łatwe, bo bazy szkolne odstają od wymagań rynku pracy. Dlatego te projekty mają zmierzać do wyposażenia pracowni w urządzenia, które obecnie wykorzystują przedsiębiorstwa.

Marszałek podkreślił, że inwestowanie w szkolnictwo zawodowe i pozyskiwanie dla niego kolejnych środków jest jednym z priorytetów zarządu województwa.
– Gospodarka nam przyspiesza i razem musimy temu sprostać – podsumował.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6,3 mln złotych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+, przeznaczy na jego realizację ponad 5 mln zł. Przebudowa ma zakończyć się jesienią 2022 r.

– To jedno z większych dofinansowań, jakie uzyskał do tej pory powiat szamotulski. Pozwoli nam to na zrealizowanie zadania szybko i sprawnie. W przyszłym roku spotkamy się już w innej rzeczywistości – mówiła Beata Hanyżak.

Starosta podkreśliła również, że dzięki dofinansowaniu w szamotulskiej szkole uda się także stworzyć nowe kierunki nauczania (m.in. technik-elektryk), a dodatkowo powstanie oferta dla uczniów z niepełnosprawnościami.

UMWW