Szamotuły: 30 lat od pierwszej sesji rady miasta i gminy!

Panorama-Szamotul fot. UMiG Szamotuły
6 czerwca 1990 roku odbyła się pierwsza sesja wybranej w wolnych wyborach Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Przewodniczyła jej Dobrochna Martin z PSL, najstarsza wiekiem radna.

Za kilka dni opuści drukarnię „Szamotuły. Dzieje miasta” autorstwa dr Piotra Nowaka, która przypomina także i ten moment historii Szamotuł. Oto jej fragment:

„Na pierwszej sesji rady dokonano również wyboru burmistrza. Na ten urząd wskazano Tadeusza Szymańskiego (inż. elektryka) z KO „Solidarność”, który otrzymał 18 głosów i wygrał z drugim kandydatem – Józefem Kaczanem z PSL. Trzecią osobą wysuniętą przez członków rady był Otton Nowicki z PSL, lecz nie przyjął kandydatury. Zgodził się natomiast na stanowisko zastępcy burmistrza, które otrzymał większością 24 głosów. Rada wybrała też dalszych 4 członków Zarządu Miasta i Gminy: Jerzego Ciesielczyka, Marka Sucharskiego, Józefa Trąbczyńskiego i Jacka Wichra”.

UMiG Szamotuły, el