System kaucyjny? Tylko po konsultacjach z branżą handlu

Rząd pracuje nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce (projekt UC98). Zdaniem Polskiej Izby Handlu proponowane rozwiązania powinny zostać skonsultowane z handlowcami, by wprowadzone rozwiązania były możliwe do realizacji przez sklepy.

Problemem jest choćby przyjęcie większej liczby opakowań szklanych. Nie wszystkie sklepy mają wystarczającą powierzchnię magazynową, by je przechowywać.

– System na początku powinien objąć wyłącznie butelki PET oraz ewentualnie puszkę aluminiową – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. – Na obecnym etapie sklepy nie mają żadnych możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby przyjmować opakowania szklane. Oczywiście istniejący system kaucyjny na butelki po piwie powinien nadal działać, ale nie wyobrażamy sobie przyjmowania dodatkowych szklanych opakowań. Mówimy o tym razem z producentami i innymi organizacjami już od października zeszłego roku.

W przypadku mniejszych sklepów przystąpienie do systemu powinno być dobrowolne pod względem zbiórki opakowań, a w razie zmiany decyzji, taka placówka będzie mogła przystąpić do zbiórki opakowań w dowolnym czasie po uruchomieniu całego systemu.

– Podobnie niezwykle poważne wątpliwości budzi arbitralne ustalenie w założeniach do projektu progu 100 m kw. powierzchni sklepu, od którego prowadzenie zbiórki opakowań miałoby być obowiązkowe – zwraca uwagę Maciej Ptaszyński. – Bez wątpienia wymaga to rzetelnych konsultacji z branżą handlu, tak, by uwzględnić realne możliwości sklepów. Pamiętajmy że te 100 m kw. to mała placówka handlowa, która musi na takiej powierzchni zmieścić półki, kasę, zaplecze socjalne oraz przechowywać zapasy towarów, nie tylko butelki objęte kaucją.

Z perspektywy polskich sklepów system depozytowy powinien przede wszystkim zapewniać sprawną logistykę zapewniająca maksymalna częstotliwość odbioru opakowań depozytowych od sklepów – adekwatną do potrzeb danej placówki handlowej w tym także odbiór we wszystkie dni robocze. Ważna będzie także możliwość ograniczenia kubatury odebranych opakowań – poprzez odbiór zgniecionych opakowań lub możliwość zgniatania odebranych opakowań przez sklep.

System powinien też pokryć koszty niezbędnych inwestycji: takich jak dostosowanie sklepu, zabezpieczenie terenu magazynowania opakowań, urządzenia wspomagające przechowywanie, zgniatanie i przyjmowanie opakowań. Ważny jest też odpowiedni system rozliczeń z operatorem systemu za opakowania z depozytem – by nie skutkowały one ponoszeniem przez sklepy kosztu zamrożenia części kapitału obrotowego w opakowaniach, a także pokrycie dodatkowych kosztów ubezpieczenia opakowań na wypadek kradzieży w przypadku możliwości ponownego oddania opakowań po ich przyjęciu przez sklep oraz ubezpieczenia na wypadek pożaru.

Źródło: PIH