Święto Narodowe Trzeciego Maja

To polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Była drugą konstytucją uchwaloną w nowożytnej Europie i trzecią na świecie (po korsykańskiej i amerykańskiej).

Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni zwołany w październiku 1788, a jej uchwalenie zostało uznane za święto już dwa dni później.

Świętowanie rocznicy uchwalenia konstytucji jednak nie było łatwe – w czasie zaborów obchody były karane, uroczyście i oficjalnie zaczęto świętować tę rocznicę dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Została uznana za święto państwowe.

Po drugiej wojnie światowej, gdy w Polsce zmienił się ustrój, zmieniło się też podejście do Konstytucji 3 Maja i jej święta. Oficjalnie święto zniesiono co prawda dopiero w 1951 roku, jednak wcześniej jego publiczne obchodzenie było zabronione przez socjalistyczne władze Polski.

Święto stało się ponownie świętem państwowym w 1990 roku – wtedy odbyły się oficjalne obchody na placu Zamkowym w Warszawie. Wziął w nich udział prezydent Wojciech Jaruzelski.

Święto zazwyczaj jest obchodzone bardzo uroczyście, z asystą wojskową, festynem i składaniem kwiatów w miejscach upamiętniających konstytucję – w Poznaniu jest to pomnik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Ratuszu. Jednak ze względu na pandemię uroczystości już drugi rok z rzędu nie odbędą się w tradycyjnej formie.