Swarzędz: Przetarg na przebudowę Gwiaździstej i Księżycowej rozstrzygnięty

podpisanie umowy w sprawie ul. Księżycowej fot. UM Swarzędz
Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał dziś z wykonawcą umowę na przebudowę ulic Gwiaździstej i Księżycowej w Swarzędzu. Obie mają być gotowe w październiku.

Dzięki przebudowie obie ulice zyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej w miejsce obecnych, zniszczonych płyt drogowych. Powstaną też chodniki i oświetlenie. Wykonane zostaną także prace związane z infrastrukturą podziemną: odwodnienie, remont kanalizacji oraz uzupełnienie brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Po przebudowie ulice Gwiaździsta i Księżycowa zostaną połączone z ulicą Staniewskiego, co ułatwi komunikację w tym rejonie.

Koszt inwestycji wyniesie 1.230.000 zł, a wykonawcą będzie firma Iveston z Obornik, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Termin wykonania inwestycji ustalono na 100 dni od przekazania placu budowy.

UM Swarzędz