Swarzędz przekazał 100 tysięcy złotych dla szpitala

burmistrz Marian Szkudlarek
Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni, burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał dzisiaj umowę ze szpitalem im. Strusia przy ul. Szwajcarskiej.

Na mocy tej umowy z budżetu Gminy Swarzędz udzielona zostaje dotacja celowa na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19. Wysokość dotacji wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Umowa stanowi, iż kwota ta zostanie przekazana szpitalowi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

UMiG Swarzędz, el

Podziel się: