Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategoriach seniora

Maraton 2019 15 fot.K.Adamska
Od 14 listopada poznańskie kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą zgłaszać kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe.

O stypendium może ubiegać się zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki: jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
uprawia dyscyplinę olimpijską; w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1) miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich,
2) miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora,
3) miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Stypendium może zostać przyznane także:
1) zawodnikom dyscyplin olimpijskich – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków, o których mowa powyżej;
2) zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;
3) osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Zgłoszenia na formularzach prosimy kierować do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, do 05 grudnia 2019 r. (czwartek) na adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Sportu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Formularze można również uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania, (pok. 164), tel. 878-58-71.

UMP, el

Podziel się: