W dzisiejszym świecie coraz większa liczba pracowników, niezależnie od wieku stawia na rozwój osobisty i zawodowy. Niekiedy jest tak, że samo doświadczenie w branży nie wystarcza i potrzebujemy udokumentowania naszych kompetencji na piśmie. Odpowiedzią na to mogą być studia podyplomowe, które stanowią pewną. Z tego artykułu dowiesz się, czym są studia podyplomowe, czy warto na nie iść, oraz czym się kierować przy ich wyborze.

Studia podyplomowe — czym są?

Z roku na rok na studia podyplomowe decyduje się coraz większa liczba osób. Uwarunkowane jest to dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy. Zanikają stare zawody, a na ich miejsce pojawiają się nowe, wymagające od pracowników posiadania coraz to nowszych kompetencji.

Stawiając na naukę podyplomową, możesz poszerzyć swoją wiedzę ze studiów I i II stopnia, ale również całkowicie zmienić bieg swojej kariery, a więc nabyć wiedzy i umiejętności w zawodzie w ogóle niezwiązanym z twoim wcześniej obranym kierunkiem edukacji. Świadectwo ukończonych studiów podyplomowych może zatem być Twoją przepustką do zmiany kierunku kariery zawodowej lub awansu na wyższe stanowisko w obecnej pracy.

Kto może iść na studia podyplomowe?

Studia podyplomowe może zrobić każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, czyli osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera czy magistra, jednak chcące się dokształcić w jakiejś dziedzinie.
Na „podyplomówkę” coraz częściej decydują się osoby dojrzałe, w wieku 30-40lat, planujące się rozwijać zawodowo bądź zupełnie przebranżowić. Studia podyplomowe trwają zazwyczaj rok lub dwa lata, w zależności od wybranej specjalności. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (zjazdy w weekendy), gdyż studenci to w większości osoby pracujące w tygodniu.

Jak działają studia podyplomowe?

Głównym założeniem studiów podyplomowych jest zastosowanie wiedzy w praktyce, co różni je od zwykłych studiów, gdzie znajdziemy głównie teoretyczne zajęcia. Dlatego też program kształcenia to nie tylko zajęcia w formie wykładów, ale i ćwiczeń praktycznych i warsztatów, takich jak: wyjścia do różnych placówek, praca zespołowa z innymi studentami, case studies czy spotkania z ekspertami w danej dziedzinie z możliwością rozmowy.

Przez cały okres studiów słuchacze zyskują wiedzę z zakresu wąskiej specjalizacji, co ma na celu możliwie najlepsze przygotowanie ich do konkretnego zawodu.

Studia podyplomowe online – czy są możliwe?

Na niektórych uczelniach istnieje również możliwość studiowania w formie zdalnej. Jest to wygodna opcja dla osób intensywnie pracujących czy posiadających dzieci, tym bardziej że studenci często wybierają uczelnie odległe ich miejscom zamieszkania.

W takiej sytuacji student otrzymuje najczęściej dostęp do swojego indywidualnego konta na platformie, gdzie odbywają się w czasie rzeczywistym wykłady, a także niektóre zaliczenia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że na większość egzaminów sprawdzających wiedzę, będzie trzeba stawić się osobiście.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe?

Aby dostać się na studia podyplomowe, musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny zazwyczaj stronie internetowej uczelni. W zależności od wymagań uczelni potrzebne będą:

  • dane kontaktowe,
  • CV i skan dyplomu (oraz oryginał do wglądu),
  • (opcjonalnie) list motywacyjny.

Po spełnieniu wymogów formalnych często zostaje się zaproszonym dodatkowo na rozmowę kwalifikacyjną (bezpośrednio bądź w formie zdalnej). Ostateczną decyzję poznaje zazwyczaj w przeciągu kilku dni. O przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń kandydatów, zwłaszcza jeśli uczelnia oferuje ograniczoną ilość miejsc na dany kierunek.

Kierunki studiów podyplomowych

Tak naprawdę kierunków studiów podyplomowych jest naprawdę wiele i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Mogą to być kierunki związane z kontynuacją przedmiotu studiów magisterskich, ale także takie, których nie znajdziemy w formie studiów I lub II stopnia.

Popularne w Polsce kierunki studiów podyplomowych to:

  • rachunkowość i controlling,
  • finanse,
  • zarządzanie projektami,
  • automatyka,
  • pedagogika.

Czy pisze się pracę podyplomową po zakończeniu studiów?

Na zakończenie studiów podyplomowych nie pisze się pracy dyplomowej, a co za tym idzie i nie otrzymuje tytułu. Natomiast absolwenci zyskują świadectwo potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Podstawą wystawienia oceny na świadectwie po zakończeniu nauki jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z całego toku studiów. Ten rodzaj studiów przeznaczony jest dla osób, które już uzyskały tytuł na studiach wyższych i chcą tylko podnieść swoje kompetencje.

Artykuł sponsorowany