Straż pożarna na lotnisku. Co się stało?

ćwiczenia strażaków fot. KW PSP Poznań

Dym z okien dawnego hotelu przy lotnisku w Lesznie i kilkanaście jednostek strażackich na miejscu. Strażacy z całej Wielkopolski ćwiczyli gaszenie pożarów wewnątrz budynków.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy współpracy z ośrodkiem szkolenia i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

– Wśród blisko 50 uczestników ćwiczeń znaleźli się dowódcy oraz zastępcy dowódców wielkopolskich jednostek ratowniczo-gaśniczych – wyjaśnia mł. kpt. Waldemar Wielgosz z Wydziału Operacyjnego KW PSP Poznań. – Do roli instruktorów wyznaczono funkcjonariuszy komend powiatowych i miejskich woj. wielkopolskiego, od lat związanych z dziedziną gaszenia pożarów wewnętrznych i wykazujących wysoki poziom wiedzy i doświadczenia, a także gości spoza województwa. Dwudniowe ćwiczenia zakładały dwa wykłady oraz cztery epizody praktyczne.

Część teoretyczna była poświęcona profilaktyce nowotworowej w straży pożarnej, a także technikom rozpoznania i wykorzystywania termowizji podczas pożarów. Z kolei epizody praktyczne zakładały doskonalenie umiejętności z zakresu organizacji działań podczas pożarów wewnętrznych oraz doborze odpowiedniej taktyki.

– I tak na stanowisku pierwszym uczestnicy zapoznawali się z metodami przeszukiwania pomieszczeń oraz techniką wentylacji sekwencyjnej – wylicza Waldemar Wielgosz. – Drugi epizod, „gorący”, zaznajamiał ćwiczących z działaniami w systemie „3T”. Epizody te realizowane były na terenie nieczynnego hotelu, który z uwagi na swoją powierzchnie i układ pomieszczeń stanowił niemałe wyzwanie dla ćwiczących, tym samym dając im możliwość pracy w realnych warunkach pożarowych. Kolejny epizod związany był z technikami siłowego otwierania drzwi. Wiedzę z tego zakresu, przekazał funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach (woj. pomorskie) – asp. Adam Skrzypkowski. Na ostatnim, czwartym epizodzie, ćwiczący mieli możliwość zapoznania się z efektami prac zespołu zadaniowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego zajmującego się tematyką zarządzania powietrzem podczas działań, a także wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach straży pożarnej.

Ćwiczenia pozwoliły na ujednolicenie posiadanej wiedzy – a przede wszystkim na nabycie nowych umiejętności przez ćwiczących strażaków, które będą mogli przekazać innym funkcjonariuszom jednostek ratowniczo-gaśniczych w ramach procesu doskonalenia zawodowego. Ćwiczenia wizytował st. bryg. Jarosław Zamelczyk, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: