kobiety fot. NOSG

Straż Graniczna szuka kandydatów do służby!

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej cały czas szuka młodych ludzi, które swoje życie planują związać ze służbą w Straży Granicznej. Do końca 2020 roku planowane jest przyjęcie 54 nowych funkcjonariuszy.

Czas pandemii pokazał, że Straż Graniczna w takich momentach jest potrzebna i właściwie niezastąpiona. Ale służba w Straży Granicznej to nie tylko praca w Polsce. To również możliwość udział w misjach organizowanych przez Agencję FRONTEX (m.in. w Grecji, Bułgarii, we Włoszech, na Litwie) oraz w ramach umów bilateralnych z innymi krajami m.in. w Macedonii czy Grecji.

Służba w Straży Granicznej to nie tylko stabilna, stała, ciekawa i satysfakcjonująca służba w dynamicznych zespołach. To także możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej oraz perspektywy rozwoju zawodowego, jak również możliwość wyboru odpowiednich dla siebie specjalizacji. Służba w Straży Granicznej to także atrakcyjne wynagrodzenie (minimum 3 750 zł na rękę), prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe.

Od kandydatów na funkcjonariusza SG wymagane jest m.in. by posiadał wyłącznie polskie obywatelstwo, miał nie więcej niż 35 lat, nie był karany sądownie, miał co najmniej średnie wykształcenie – matura nie jest wymagana. Ważne, by kandydat posiadał odpowiednią wiedzę ogólną, zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Po pozytywnie zakończonej procedurze kwalifikacyjnej (m.in. rozmowie kwalifikacyjnej, testach psychologicznych, badaniu psychosomatycznym, testu z wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej) nowy szeregowy SG kierowany jest na szkolenia do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. W tym czasie nie jest skoszarowany na stałe. W trakcie weekendów może odwiedzać swoją rodzinę.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia pod nr tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26 lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem:nabor.noosg@strazgraniczna.pl. Dokumenty można składać w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Uwaga! W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:

– występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

– odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

– zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

– kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.

Ponadto kandydat zobowiązany jest do posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, bądź placówki NOSG, a także posiadania przy sobie własnych, niezbędnych artykułów biurowych.

NOSG, el