Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami przyjęta

wiceminister Paweł Wdówik fot. KPRM
Na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Zdaniem premiera Morawieckiego to pierwszy tak wszechstronny i kompleksowy plan dla osób niepełnosprawnych.

Jak poinformował premier, przyjęta strategia ma zapoczątkować nowe, profesjonalne podejście do osób niepełnosprawnych i ich problemów.
– To dzięki zaangażowaniu ministrów Marleny Maląg i Pawła Wdówika z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jesteśmy dziś gotowi, by wprowadzić te daleko idące zmiany – podkreślił premier.

Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będzie obejmowała następujące obszary: niezależne życie, dostępność, edukację, pracę, warunki życia i ochronę socjalną, zdrowie, budowanie świadomości oraz koordynację.

– Przez ostatnie 5 lat zwiększyliśmy środki budżetowe na ten cel o przeszło 90 proc., z nieco ponad 15 mld zł do 30 mld zł w bieżącym roku – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zwróciła uwagę na to, że strategia jest dokumentem niezwykle nowatorskim, a przy tym konkretnym.

– To nie są rozwiązania, które są tylko zapisami, ale rozwiązania, które są wdrażane i będą wdrażane – podkreśliła. I dodała, że zmiany obejmują także finanse, między innymi waloryzację rent i emerytur, a także wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.
– Za poprzedniego rządu nie była rewaloryzowana przez 12 lat – podsumowała minister Maląg.

Wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych i główny autor strategii, nazwał ją mapą drogową pomocy osób dla osób niepełnosprawnych.
– Pierwszy i najważniejszy aspekt – prawo do samodzielnego, niezależnego życia – mówił. – Osoba niepełnosprawna nie jest być tylko biorcą świadczeń. Jest obywatelem, który chce wsparcia adekwatnego od państwa dla takiej osoby. Skupimy się na usługach asystenckich, opiece i mieszkalnictwie wspomaganym.

W strategii zapisane jest także świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł, są także podwyżki związane z rentą socjalną, wspierające osoby z niepełnosprawnościami lub tych, którzy im pomagają. Strategia chce także zwiększyć aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Obecnie wynosi on nieco ponad 28 proc. Za 10 lat ma to być co najmniej 45 proc.

Planowana kwota wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2021 roku to 29,63 mld zł.

Podziel się: