Stop dla zmian w dzikim parku przy Forcie VII

W niedzielne przedpołudnie o godzinie 10-tej odbędzie się krótki spacer mający zwrócić uwagę mieszkańców Poznania na ratowanie ostoi przyrody przy Forcie VII, przed jej degradacją – zniszczeniem. Mały, dziki park wpisany jest do programu NATURA 2000, znajduje się bezpośrednio przy Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII.

Do przyjścia na ten specjalny spacer organizatorzy zapraszają nie tylko  mieszkańców Woli, ale całego Poznania, zainteresowanych ochroną przyrody oraz zieleni w naszym mieście.

Od jakiegoś czasu, bez wiedzy i woli najbliższych mieszkańców dokonywane są bardzo niepokojące porządki w parku.

Oznaczane są drzewa do pielęgnacji, ale też te do wycinki pod budowę chodnika, oświetlenia czy ławek.

Spacer jest jednocześnie apelem, żeby zauważyć dzikie ostoje przyrody w centrum Poznania

Miejsce spotkania: róg ulicy Arcta i Meissnera w Poznaniu.

Apel, inicjatywa, zdjęcia Magdalena Nowecka

Podziel się:

Ostatnio dodane: