Stobnica: Zapadła decyzja w sprawie zamku

Decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa – tak wynika z analizy przeprowadzonej przez służby wojewody wielkopolskiego w sprawie budowli w Stobnicy, zwanej popularnie zamkiem. Ale to nie znaczy, że wojewoda ją unieważni.

Wojewoda wielkopolski przeprowadził postępowanie w związku ze sprzeciwem prokuratora okręgowego i wnioskiem RDOŚ w Poznaniu. Decyzja wojewody zapadła 30 listopada. W toku postępowania służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora.

Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowlane. Kanał Kończak jest własnością skarbu państwa.

Podczas analizy prowadzonej przez służby wojewody pod uwagę zostały wzięte takie okoliczności, jak:
1) naczelna zasada trwałości decyzji administracyjnych,
2) ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych,
3) nowelizacja prawa budowlanego,
4) nieodwracalność skutków dla środowiska przyrodniczego,
5) upływ czasu od wydania decyzji.

Z uwagi na powyższe okoliczności, czyli dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, znowelizowane prawo budowlane i upływ czasu wojewoda wielkopolski nie stwierdził więc nieważności decyzji starosty obornickiego. Jednak swoją decyzję w sprawie Stobnicy przekaże poznańskiej prokuraturze jako stronie postępowania.

Od wydanej przez wojewodę decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

WUW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: