czwartek, 29 lutego, 2024

Statuetki Doboszy Powstania Wielkopolskiego 2022 wręczone. “Kultywowanie pamięci powstania było i jest obowiązkiem”

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego wręczyło statuetki Doboszy Powstania Wielkopolskiego – nagrody za kultywowanie pamięci i popularyzowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Jedną ze statuetek otrzymał marszałek Marek Woźniak.

Uroczystość wręczenia odbyła się 12 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Przypomnijmy, że Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyznaje Statuetki Dobosza Powstania Wielkopolskiego od 1996 roku.
– To już 27 edycja wręczenia tej nagrody. W czasie dzisiejszej uroczystości rodzina Doboszy Powstania Wielkopolskiego osiągnie liczbę 200 – mówił Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Statuetki otrzymują osoby i instytucje wyróżniające się w podejmowaniu i realizacji działań popularyzatorskich, twórczych i naukowych, upowszechniających wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim i kultywujących pamięć o nim i jego bohaterach. W tym roku jedną ze statuetek otrzymał marszałek Marek Woźniak.

W laudacji do nagrody można przeczytać, że “Marszałek Województwa Wielkopolskiego – jak sam niejednokrotnie podkreśla – jest Wielkopolaninem, któremu bliska jest tradycja i doświadczenia gospodarcze regionu. Przejawia się to między innymi w sposobie Jego działania, umiejętnego łączenia w pracy samorządowej współczesnych zadań społeczno-gospodarczych z pielęgnowaniem tradycji i dorobku Wielkopolski”.

– Wręczając tę nagrodę w bieżącym roku należy podkreślić, że pan marszałek Marek Woźniak nadal aktywnie kultywuje pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach, podejmując różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia, z których najważniejsze to niewątpliwie budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego – dodał Tadeusz Musiał.

Marek Woźniak podziękował za wyróżnienie, zaznaczył również, że przyznanie mu statuetki to ogromny zaszczyt.
– Traktuję to wyróżnienie jako nagrodę także dla moich współpracowników, ponieważ działamy w zespole. To ten zespół stara się robić wszystko z myślą o upowszechnianiu wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego. To nie jest łatwe zadanie – zaznaczył Marek Woźniak. – Dla mnie kultywowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego było i jest obowiązkiem. Obejmując funkcję marszałka, zdałem sobie sprawę, że jeśli coś szczególnego w historii miałoby jednoczyć Wielkopolan, to właśnie idea Powstania Wielkopolskiego.

Marek Woźniak podkreślił także, że jeśli chodzi o budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego, to samorząd Wielkopolski jest zdeterminowany, by tę inwestycję zrealizować.

Podczas uroczystości wręczono także Odznaki Honorowe “Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” – najwyższe regionalne odznaczenia, Medale Komisji Edukacji Narodowej za działalność edukacyjną i popularyzowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, Medal “Za Wzorową Służbę na Rzecz Wojska Polskiego”, Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej oraz “Wierni tradycji”.

Statuetkę Dobosza Powstania Wielkopolskiego 2022 otrzymali: Marian Franciszek Winiecki, prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik, Roman Chalasz, Ryszard Chruszczewski oraz Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.

Odznakami Honorowymi “Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” zostali wyróżnieni: Cecylia Brodzińska, Kamila Czechowska, Kamil Hypki oraz Piotr Stachecki.

Strona głównaPoznańStatuetki Doboszy Powstania Wielkopolskiego 2022 wręczone. "Kultywowanie pamięci powstania było i jest...