niedziela, 25 lutego, 2024

Startuje proces rekrutacji do komisji wyborczych w Poznaniu. Jak się zgłosić? Ile można zarobić?

W celu przygotowania i zarządzania nadchodzącymi wyborami samorządowymi, które odbędą się w kwietniu, miasto poszukuje około 2500 osób gotowych do włączenia się w prace obwodowych komisji wyborczych. Chętne osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 8 marca.

Kandydaci ubiegający się o członkostwo w obwodowych komisjach wyborczych muszą spełniać określone kryteria. Wymagane jest, by w dniu zgłoszenia mieć ukończone 18 lat, posiadać pełnię praw wyborczych, a także zamieszkiwać na terenie województwa wielkopolskiego i być zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Wyborców. Osoby, które zostały pozbawione praw publicznych lub wyborczych, a także ubezwłasnowolnione, nie mogą pełnić funkcji w komisji. Dodatkowo, kandydatów na członków komisji wyborczych wyklucza również bliskie pokrewieństwo z osobami kandydującymi w wyborach, a także pełnienie funkcji obserwatora społecznego czy męża zaufania.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą liczyć na wynagrodzenie za swoją pracę, które wynosi 700 zł netto dla członka, 800 zł dla zastępcy przewodniczącego i 900 zł dla przewodniczącego komisji. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, dieta za udział w niej jest równa 50% wynagrodzenia za pierwszą turę.

Zadania członków komisji wyborczych są wielorakie i obejmują między innymi udział w posiedzeniach i szkoleniach, przeliczanie kart do głosowania, przygotowanie lokalu wyborczego oraz zarządzanie procesem głosowania i ustalanie wyników w dniu wyborów.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swoją kandydaturę poprzez pełnomocników zarejestrowanych komitetów wyborczych lub indywidualnie na listę rezerwową. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania oraz w siedzibie Urzędu.

Wybory samorządowe w Polsce zaplanowano na niedzielę, 7 kwietnia, gdzie mieszkańcy będą głosować na przedstawicieli rad na różnych szczeblach, a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów, o ile będzie potrzebna, odbędzie się 21 kwietnia. Członkowie OKW, którzy zajmowali się pierwszym głosowaniem, automatycznie wezmą udział w drugiej turze bez konieczności ponownego zgłaszania.

Źródło: UMP
Strona głównaPoznańStartuje proces rekrutacji do komisji wyborczych w Poznaniu. Jak się zgłosić? Ile...