Startują 4 konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

W efekcie nowego resortowego programu mają powstać programy aktywizacji społecznej osób wykluczonych i nowe metody pracy z tą grupą osób.

– Wykluczenie społeczne ma wiele twarzy, tak jak wiele jest powodów tego, że niektórzy z nas nie mogą uczestniczyć w pełni w życiu społecznym, są zdani tylko na siebie, pozbawienie międzyludzkiej solidarności – mówi minister Elżbieta Rafalska. – Nowe projekty, jakie powstaną dzięki konkursom w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”, staną się z pewnością cennym wsparciem w codziennej walce z wykluczeniem społecznym i co najważniejsze odbudują utracone więzi oraz nie dopuszczą do powstania nowych wyrw – dodaje minister.

Udział w konkursach wziąć mogą:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

•Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”
Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.
•Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”
Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.
•Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

•Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze