Starosta Jan Grabkowski z wotum zaufania i absolutorium

absolutorium dla starosty fot. Powiat Poznański

Radni powiatu poznańskiego zdecydowaną większością głosów pozytywnie ocenili całoroczną pracę zarządu powiatu poznańskiego i starosty Jana Grabkowskiego oraz wykonanie budżetu. – Wszystkie najważniejsze zadania zostały wykonane – zapewnił radny Seweryn Waligóra.

Jan Grabkowski podkreślił, że to nie był łatwy budżet ze względu na konieczność wprowadzania zasad Polskiego Ładu, który spowodował znaczne zmniejszenie dochodów powiatu, a także przez wojnę na Ukrainie. Mimo to udawało się na bieżąco realizować najważniejsze założenia budżetu.
– Wszystkie najważniejsze zadania zostały wykonane – mówił radny Seweryn Waligóra z koalicji rządzącej. – Wysokie były wydatki majątkowe (114 mln zł), co stanowi wyróżnik siły jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd na bieżąco monitorował i reagował na zmiany, które następują. Powiat poznański przyciąga jak magnes: o 30 proc. wzrosła liczba mieszkańców przez ostatnie 10 lat. Jest nas około 450 tys. Na terenie powiatu działa 75 tys. podmiotów gospodarczych. Warta podkreślenia jest bardzo dobra współpraca z włodarzami gmin.

Dochody powiatu w 2022 roku wyniosły prawie 472 mln zł, a wydatki ponad 502 mln zł, w tym podatek “janosikowy” w wysokości 53,7 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonęła przebudowa dróg – plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wyniósł 123,2 mln zł, z czego inwestycje to 74,6 mln zł, a remonty 14,5 mln zł.

Jedną z najważniejszych inwestycji była przebudowa drogi Napachanie-Rokietnica (prawie 14 mln zł). Niemal 9 mln zł przeznaczono na rozbiórkę dwóch mostów i budowę przepraw nad rzekami Mogilnica i Mogilnica Wschodnia na drodze Buk – Wiktorowo. Zbudowano też dwa ronda, każde za prawie 5 mln zł: jedno w Dąbrówce, na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Długiej, drugie w Suchym Lesie, na skrzyżowaniu ulic Sucholeskiej, Perłowej i Powstańców Wielkopolskich.

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą powiat poznański wydał aż 108 mln złotych – subwencja oświatowa wyniosła niecałe 69 mln zł i nie pokryła wszystkich kosztów. 69 mln złotych wydano na zadania z zakresu polityki społecznej, 20 mln zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy, a 22 mln – na ochronę zdrowia.

Powiat wspomaga także co roku służby zapewniające bezpieczeństwo, choć nie jest to zadanie własne powiatu. 3,3 mln zł otrzymały m.in. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na zakup specjalistycznego sprzętu, powiat sfinansował również remont pojazdu policyjnego oraz współfinansował zakup trzech oznakowanych radiowozów. Strażacy z kolei otrzymali m.in. dofinansowanie do remontu JRG nr 6 w Krzesinach, JRG nr 8 w Bolechowie oraz do zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych i lekkiego samochodu specjalnego. Ponad 1 mln zł kosztowała powiat wymiana kopciuchów i usuwanie azbestu, a ponad 2,2 mln – program renowacji zabytków.

Podziel się: