Środa: Prawie 10 mln zł na edukację i drogi rowerowe w powiecie

dofinansowanie z WRPO2014+, marszałek Marek Woźniak, Środa Wlkp. fot. UMWW
Marszałek Marek Woźniak podpisał dziś w Środzie Wielkopolskiej umowy, dzięki którym powiat średzki otrzyma ponad 9,3 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+ na nowoczesne kształcenie zawodowe i budowę dróg rowerowych.

Powiat średzki otrzyma ponad 4,6 mln zł na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim – przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej”. Z kolei na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki – Pławce” dostanie prawie 2,9 mln zł. A dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln zł z WRPO 2014+ trafi do Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na „Rozbudowę sieci ścieżek pieszo – rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska”.

– Szkolnictwo zawodowe to ważna dziedzina życia, a jednocześnie jeden z priorytetów inwestycyjnych Zarządu Województwa Wielkopolskiego, finansowanych z budżetu unijnego – mówił marszałek Marek Woźniak. – Znamy oczekiwania pracodawców, którzy są coraz bardziej wymagający, tak więc absolwenci szkół zawodowych po prostu powinni sprostać ich oczekiwaniom. Dlatego ten obszar oświaty, tak mocno związany z rynkiem pracy, wymaga dofinansowania, wymaga inwestycji, zwłaszcza w postaci zakupu wyposażenia szkół oraz remontów i modernizacji przestrzeni szkolnych, a także tworzenia wyspecjalizowanych pracowni. Realizacja tych działań przyczynia się do rozwiązania problemu niedostatecznej jakości specjalistycznego kształcenia w najróżniejszych dziedzinach: od najbardziej tradycyjnych zawodów po te najbardziej wyrafinowane, które dotyczą informatyki, mechatroniki czy innych innowacyjnych obszarów życia. Od dawna już widać, że one coraz częściej pojawiają się wokół nas i do ich sprawnego funkcjonowania potrzebni są po prostu fachowcy.

Powiat Średzki otrzyma dofinansowanie na projekt, związany z przebudową kompleksu pracowni kształcenia zawodowego oraz placu manewrowego do nauki jazdy dla uczniów w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego dla pracowni kształcenia zawodowego w ZSR oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Powstanie tu Centrum Nowoczesnych Technologii, w którym kształcić się będą uczniowie z klas informatycznych, ekonomicznych i logistycznych, a także prowadzone będą zajęcia nauki języków obcych. Z kolei w ZSR zostaną doposażone pracownie: lotniskowych służb operacyjnych, reklamowa, weterynaryjna, obróbki materiałów i ślusarska oraz teleinformatyczna.

W wyniku realizacji tych planów powstaną nowe kierunki kształcenia: w ZSR technik elektronik, technik automatyk, mechanik motocyklowy i blacharz, a w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technik spedytor.

Pozostałe dwa projekty dotyczą rozwoju ścieżek rowerowych. Powiat średzki zainwestował w budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z systemem oświetlenia, wzdłuż drogi powiatowej 2411P między Zielnikami a Pławcami. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi: tak osób zmotoryzowanych, jak i rowerzystów. Powstały pas rowerowy umożliwi bowiem przesunięcie ruchu rowerowego poza jezdnię.

– Specjalnie wybrałem drogę do Środy przez Pławce, która jest bardzo piękna, ale rzeczywiście wymaga uzbrojenia w specjalnie wydzielony korytarz dla rowerzystów – podkreślił marszałek. – Cieszę się, że to połączenie powstanie i cały odcinek Pławce-Środa wzbogaci się o bezpieczny pas ruchu.

Miasto i Gmina Środa Wielkopolska rozbudują istniejącą sieć ścieżek pieszo-rowerowych od miejscowości Brodowo do Środy Wlkp., a także zbudują ścieżki wzdłuż drogi gminnej ulicy Gen. Bora Komorowskiego w granicach miasta – pomiędzy istniejącymi już ścieżkami przy ulicy W. Witosa i ulicy Polnej. Inicjatorom projektu zależało, aby powiązać je z istniejącym systemem oraz elementami miejskiego transportu publicznego, co pozwoli skomunikować jak najszerszą sieć komunikacyjną z punktami przesiadkowymi. Długość wspartej infrastruktury rowerowej wyniesie 2,751 km.

UMWW