Spektakle, wycieczki i historia. Powstał Szlak Pracy Organicznej w Wielkopolsce

Inauguracja Szlaku Pracy Organicznej fot. UMWW

14 podmiotów z całej Wielkopolski i pałac generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako główny organizator. W Wielkopolsce powstał Szlak Pracy Organicznej, który ma promować pracę organiczną nie tylko jako dziedzictwo regionu, ale także ideę, która jest niezwykle potrzebna także współcześnie.

Działalność Szlaku Pracy Organicznej uroczyście zainaugurowano 7 czerwca w Bazarze Poznańskim. Samorząd Wielkopolski jest inicjatorem powstania szlaku – pałac w Winnej Górze jest podlegającą mu instytucją kultury.
– Ujęcie w szlak wszystkich miejsc związanych z postaciami historycznymi, które tworzyły pracę organiczną, będzie interesujące nie tylko dla Wielkopolan, ale także dla naszych gości – uważa Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Jest to wspaniała historia wspólnego działania wielu środowisk, z wiodącą rolą ziemian wielkopolskich, którzy potrafili stworzyć przełomowe propozycje dla ówczesnego społeczeństwa i funkcjonowania gospodarki. Odpowiadały one nie tylko na wyzwania ich czasów, ale równocześnie budowały potencjał naukowy czy gospodarczy oraz więź między różnymi warstwami społecznymi. To poczucie odpowiedzialności w momencie próby, czyli wybuchu powstania wielkopolskiego, dało rezultat jednoczącej siły i efektywności działania.

Szlak będzie obejmował 14 miejsc, 6 w Poznaniu, 8 poza Poznaniem. Poznańska część szlak to siedziba PTPN, Biblioteka Raczyńskich, Bazar Poznański, Teatr Polski, mieszkanie Woykowskich i powstające Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Szlak poza Poznaniem obejmuje z kolei Pałac w Rogalinie, Pałac w Śmiełowie, Pałac w Turwi, Pałac w Pakosławiu, Zamek w Kórniku, Pałac w Winnej Górze, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie oraz Muzeum w Gostyniu. Odwiedzający poznają miejsca związane z życiem i działalnością wielkopolskich organiczniczek i organiczników, przybliżając w ten sposób idee bezkrwawej drogi do wolności – pracy u podstaw, która współtworzyła społeczeństwo obywatelskie na terenach zaboru pruskiego. To nie tylko lekcja historii, to także odniesienie do teraźniejszości – uświadomienie, jak ważna jest budowa przyszłości opartej na wiedzy, społeczeństwie obywatelskim, demokracji i poszanowaniu wolności.

– Siła oddziaływania Szlaku Pracy Organicznej będzie wynikała ze wspólnoty, którą nazywam społecznością szlaku – tłumaczy Marek Roman, dyrektor Pałacu Dąbrowskiego w Winnej Górze. – Tak, jak społeczeństwo jest wspólnotą różnych ludzi, tak społeczność szlaku jest wspólnotą wielu różnych podmiotów, tych z dużego miasta i z małej wsi, tych z tradycjami i tych bez tradycji. Każdy z nas ma swój pomysł na opowieść o historii i przyszłości pracy organicznej. W tej różnorodności tkwi siła. Dzięki temu szlak pracy organicznej ma szansę być szlakiem dla wszystkich.

Sygnatariuszami listu intencyjnego jest 14 podmiotów: Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu; fundacja “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Wielkopolskie Muzeum Niepodległości; Ośrodek Wiedzy o Regionie we Lwówku; Miasto i Gmina Kórnik; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Muzeum Pałac w Rogalinie. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu; Gmina Kościan; Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze; Fundacja im. Julii Woykowskiej; Muzeum w Gostyniu.

Z okazji premiery Szlaku Pracy Organicznej odbędą się także pokazy premierowe spektaklu Nurt Organica, powstałego dzięki współpracy Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze z Polskim Teatrem Tańca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Prezentacje odbędą się 23 czerwca w Winnej Górze, 24 czerwca w Turwi, 27 czerwca w Poznaniu, 29 czerwca w Gostyniu i 30 czerwca we Lwówku.

Szczegóły na temat szlaku i jego trakcji można znaleźć na stronie Pałacu Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Podziel się: