Smog nad Poznaniem! Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami

fot. L. Łada (zdjęcie ilustracyjne

Osoby dysponujące innym, bardziej przyjaznym środowisku źródłem ogrzewania niż piec czy kominek – mogą dziś korzystać wyłącznie z niego. W mieście obowiązuje zakaz palenia w piecach i kominkach tam, gdzie jest inne źródło ogrzewania, ze względu na smog.

Jak informuje Urząd Miasta Poznania, 14 grudnia doszło do przekroczenia wartości 50 µg/m sześć. stężeń pyłów drobnych PM10 – według Atmosfery dla Poznania wynosi 76 µg/m sześć. Dlatego 15 grudnia obowiązuje na terenie Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu w tych budynkach, które posiadają inny sposób ogrzewania: z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, nazywana „antysmogową”, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

„Głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w kominkach, piecach kaflowych także typu „koza” oraz w kotłach węglowych” – przypomina UMP. – „Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się ich między innymi wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, a przede wszystkim niewielki wiatr lub brak wiatru. Utrzymujące się takie niekorzystne warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń, dodatkowo zwiększają tę złą sytuację nawet pojedyncze źródło zanieczyszczeń”.

Dzisiaj właśnie mamy niekorzystne warunki meteorologiczne – brak wiatru i wyż – co sprawia, że zanieczyszczone powietrze utrzymuje się nad miastem. W takiej sytuacji nawet jeden piec czy jeden kominek może znacznie pogorszyć jakość powietrza w najbliższej okolicy, dlatego tak ważne jest, żeby wszyscy przestrzegali zakazu spalania paliw stałych. O wszystkich złamaniach zakazu należy powiadamiać strażników miejskich pod nr tel. 986.

Zakaz może obowiązywać także jutro – według Atmosfery dla Poznania poziom pyłu PM10 16 grudnia może wynosić 80 μg/m sześć., czyli jeszcze więcej niż dziś.

Podziel się:

Ostatnio dodane: