Konin fot. UM Konin

Skwer otrzyma nazwę Solidarności Polsko-Ukraińskiej?

Jeden z miejskich skwerów w Koninie będzie miał nową nazwę: skwer Solidarności Polsko-Ukraińskiej – o ile tak postanowią radni podczas najbliższej sesji. Stosowny wniosek już wpłynął do przewodniczącego rady.

Przyszły skwer Solidarności Polsko-Ukraińskiej znajduje się przy ulicy Poznańskiej, niedaleko ronda Miast Partnerskich – a jednym z miast partnerskich Konina są ukraińskie Czerniowce. Pierwotnie jego nazwa miała brzmieć „Skwer Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej”, jednak ostatecznie radni, po konsultacjach z mieszkańcami, uznali, że „solidarność” jest lepszym słowem w obecnej sytuacji, gdy widzimy tę ogromną solidarność między Polakami i Ukraińcami, no i przypomina też o tej „Solidarności”, która w Polsce ma szczególne znaczenie. I to właśnie ta nazwa znalazła się we wniosku.

Radni Krystyna Leśniewska i Krystian Majewski zapowiedzieli też, że zadbają o zagospodarowanie tego skweru i wystąpili już do prezydenta o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na ten cel. Ich zdaniem przydałyby się tu nowe nasadzenia kwiatów, ale też ławki, piaskownica i kosze na śmieci.

Źródło: Przegląd Koniński