niedziela, 25 lutego, 2024

Skuteczność miejskich kamer. 144 zatrzymanych sprawców przestępstw!

1393 kamery, 9264 skuteczne interwencje i 144 zatrzymanych przestępców. Te dane są dowodem, że monitoring miejski poprawia bezpieczeństwo, jak uważają poznańscy strażnicy miejscy. Właśnie opublikowali dane za 2023.

Przypomnijmy, że straż miejska przejęła monitoring wizyjny od policji w kwietniu 2010 r. Początkowo system liczył 146 kamer, w większości analogowych – obecnie pracownicy straży mają do dyspozycji 1393 nowoczesne kamery cyfrowe o wysokich parametrach rozdzielczości, a ich siedziba znajduje się w jednym miejscu, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.
– Wszystkie urządzenia cały czas nagrywają obraz, ale tylko część z nich jest obserwowana na bieżąco – wyjaśnia Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy Straży miejskiej Miasta Poznania. – Wybór rejonu do bezpośredniej obserwacji przez operatora ustalany jest przy współpracy z policją, strażą miejską, a także szeregiem miejskich jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę miasta. Dodatkowo dyżurni komisariatów policji przekazują operatorom listy ze zdjęciami osób poszukiwanych.

Mając te wszystkie dane, operatorzy obserwują miasto i są niezwykle skuteczni. Tylko w ubiegłym roku przekazali dyżurnym policji i straży miejskiej informacje o 9264 zaobserwowanych zdarzeniach, które wymagały interwencji. 8543 zgłoszenia operatorzy przekazali dyżurnym straży miejskiej, a 721 policji.
– Najwięcej, bo aż 3658 zgłoszeń, dotyczyło ścisłego centrum Poznania, rejonu Komisariatu Policji Stare Miasto – mówi rzecznik. – W innych częściach Poznania liczba zaobserwowanych zdarzeń przedstawiała się następująco: KP Grunwald – 1195, KP Północ – 1392, KP Wilda – 1556, KP Nowe Miasto – 871 i KP Jeżyce – 592.

Informacje o zdarzeniach pozwoliły policji zatrzymać sprawców czynów karanych na gorącym uczynku. Wśród nich było 64 posiadaczy substancji psychoaktywnych, 14 sprawców dewastacji mienia, 29 sprawców rozbojów, kradzieży, pobić i uczestników bójek, 5 zakłócających porządek publiczny, 9 poszukiwanych listami gończymi, których operatorzy rozpoznali w przestrzeni publicznej, 18 nieletnich pijących alkohol lub inne substancje psychoaktywne oraz 5 zagrożeń zdrowia i życia.

Najczęstsze interwencje w 2023 roku były spowodowane piciem alkoholu w miejscach objętych zakazem (3607), uszkodzeniami infrastruktury drogowej i MPK (1398), pomocą osobom leżącym na ziemi lub ławkach (1290), uchybieniami porządkowymi (857) czy nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami (693).
– Działający całodobowo system monitoringu miejskiego zdecydowanie zwiększa skuteczność działań strażników miejskich i policjantów – podsumowuje Przemysław Piwecki. – A praca operatorów podnosi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Źródło: SMMP
Strona głównaPoznańSkuteczność miejskich kamer. 144 zatrzymanych sprawców przestępstw!