Sejmik uchwalił budżet na 2023 rok. „To budżet bardzo dobrej jakości”

urząd marszałkowski fot. L. Łada

2,54 miliarda złotych na wydatki przy dochodach wynoszących 2,24 miliarda złotych – 19 grudnia 2022 roku radni przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. Za było 26 głosujących, a przeciw 11 radnych.

– To budżet bardzo dobrej jakości, co potwierdzają trzy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wydane bez zastrzeżeń, co rzadko się zdarza – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podkreślając jednak, że jest to budżet na trudne czasy. Przede wszystkim trzeba będzie dołożyć wszystkich starań, by zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, w tym budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

W przyszłorocznym budżecie dochody ogółem stanowią 2,24 mld zł, z czego 89,6 proc. to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Wydatki to 2,54 mld zł, w tym wydatki bieżące to 59 proc., a wydatki majątkowe to 41 proc. wydatków ogółem. To piąty rok z rzędu, co warto podkreślić, w którym wydatki majątkowe będą kształtowały się na poziomie ponad 40 proc.

Deficyt budżetu wynosi 304,0 mln zł i zostanie sfinansowany głównie z własnych środków (269,8 mln zł) oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2023 r. kwota długu ma wynieść 337,5 mln zł, tj. 15,1 proc. dochodów ogółem.

Niemal 60 proc. wydatków pochłoną kluczowe obszary: drogi, kolej oraz ochrona zdrowia. Na inwestycje drogowe przeznaczono 467,9 mln zł – to wydatki na rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Wielkopolski (współfinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład): budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (współfinansowanie UE), budowę obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł (współfinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Istotne środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje (57,2 mln zł) oraz na inwestycje drogowe jednoroczne (62,7 mln zł). Bieżące utrzymanie dróg i mostów w 2023 roku będzie kosztować 140 mln zł.

Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia pochłoną 264,3 mln zł, w tym inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (m.in. rozbudowa budynku ambulatoryjnego), w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (m.in. budowa centrum medycyny ratunkowej), czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (m.in. budowa bloku operacyjnego z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralną sterylizatornią).

Inwestycje w kulturze to w nadchodzącym roku głównie rozpoczęcie budowy budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Ten nowoczesny obiekt muzealny będzie kosztował 376,2 mln zł, z czego w 2023 r. 12,0 mln zł.

W ramach wydatków bieżących 320,0 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. 23 marszałkowskie instytucje kultury otrzymają 155,1 mln zł – 1 stycznia przyszłego roku samorząd Wielkopolski przejmie od miasta Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, a przekaże miastu Filharmonię Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: