Sejm przyjął nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. O ile wzrosną?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Od marca 2023 r. emerytury i renty będą wyższe o co najmniej 250 zł, a minimalne świadczenia wyniesie 1588,44 zł. Takie zapisy są w nowelizacji ustawy o waloryzacji rent i emerytur, którą 27 października przyjął Sejm.

Jak informuje Onet, zgodnie z nowelizacją w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji – obecnie zakłada się, że będzie on wynosił 113,8 proc. – i będzie obowiązywała waloryzacja procentowo-kwotowa. Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji będzie znany w pierwszej połowie lutego, gdy GUS poda realną wartość inflacji oraz wzrost wynagrodzeń za rok 2022. Minimalna podwyżka dopuszczalna ustawą to 250 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy najniższe świadczenia nie mogą być niższe niż – w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej – 1588,44 zł, a w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – niż 1191,33 zł.

Dla osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa niż 125 zł. Natomiast emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury ze względu na zbyt krótki staż pracy, zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego (zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych) została podniesiona do 3046,29 zł. Natomiast miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji został podniesiony do 2157,80 zł.

Waloryzacja obejmie również emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i rodzicielskie świadczenia uzupełniające. W 2023 r. na waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych przeznaczono 41,8 mld zł.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 444 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Podziel się: