Samorządowcy przygotowali „białą księgę”. W sprawie uchodźców z Ukrainy

samorządowy Okrągły Stół fot. UM Wrocław

We Wrocławiu spotkali się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu, by opracować zmiany niezbędne ze względu na obecność w Polsce 3 mln Ukraińców. To właśnie „biała księga”. Poznań reprezentował prezydent Jacek Jaśkowiak.

– Celem naszych rozmów było opracowanie rozwiązań, bez których zarządzanie kryzysem migracyjnym i sprostanie kluczowym wyzwaniom związanym z napływem do Polski ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy jest w dłuższej perspektywie niemożliwe – wyjaśniał prezydent Poznania. – Wypracowane we Wrocławiu rekomendacje przedstawimy stronie rządowej. Dziękujemy za postawę Polek i Polaków, którzy wykazali niesamowitą gościnność, ale we współpracy z innymi samorządami i środowiskiem ukraińskim musimy przejść do rozwiązań systemowych – tak, abyśmy mogli współpracować i współdziałać, dopóki Ukraina nie wygra wojny ze zbrodniczym reżimem rosyjskim.

Spotkanie rozpoczęło się 8 maja, a rozmowy odbywały się w grupach, zajmujących się różnymi aspektami pomocy uchodźcom: integracją społeczną i działaniami obywatelskimi, rynkiem pracy i gospodarką, mieszkalnictwem, edukacją i nauką, finansami i legislacją, bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, ochroną zdrowia i pomocą społeczną oraz wsparciem Ukrainy. Wszyscy uczestnicy rozmów podkreślali, jak ważna jest współpraca między wszystkimi organizatorami pomocy: rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami międzynarodowymi. 9 maja, w drugim dniu obrad, uczestnicy Samorządowego Okrągłego Stołu spotkali się w Hali Stulecia, gdzie przedstawili wypracowane rekomendacje.

– Zryw obywateli, organizacji pozarządowych i samorządów pomógł nam przyjąć miliony uchodźców, którzy uciekli przed wojną do naszego kraju. Teraz jest czas na myślenie o rozwiązaniach systemowych – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Dlatego właśnie spotykamy się tutaj w tak licznym gronie. Poszukujemy rozwiązań i rekomendacji w różnych obszarach, które, mamy nadzieję, zostaną uwzględnione przez polski rząd, bo to on będzie ich adresatem i liczymy na to, że będą następnie wprowadzone do polskiego porządku prawnego.

Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, największej polskiej organizacji. Ruch zrzesza około 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów reprezentujących ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii. W samym spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, w tym samorządowcy i przedstawiciele 40 organizacji pozarządowych, biznesowych i zajmujących się obszarem nauki, a także przedstawiciele społeczności ukraińskiej.

– Jako Ukrainiec i mieszkaniec Wrocławia bardzo dziękuję za ogromną pomoc Polakom – mówił Artem Zozulia, prezes Fundacji Ukraina. Jednak wyzwania przed nami są dłuższe niż przewidywaliśmy, dlatego obecnie pomaganie musi być wsparciem mądrym, a do tego potrzebna jest strategia i polityka migracyjna.

Podczas spotkania był obecny jeszcze jeden obywatel Ukrainy, chociaż tylko online. Z Kijowa połączył się mer tego miasta, Witalij Kliczko, który podziękował za pomoc okazaną jego rodakom.
– Widzimy naszą przyszłość, jako członkowie europejskiej rodziny, tak samo jak Polska – mówił. – Jesteście dla nas dobrym przykładem. Widzimy również teraz, kto jest prawdziwym przyjacielem naszego kraju. Nigdy nie zapomnimy okazanej nam przez was pomocy. Chcę pozdrowić i wyrazić mój szacunek do każdego z was.

Ze wszystkich zebranych rekomendacji oraz głosów z dyskusji zostanie stworzona właśnie „biała księga”. Gdy będzie gotowa, otrzyma ją prezydent Polski, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, a także członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: