Samorząd Wielkopolski i ministerstwo kultury podpisały umowę. Będzie muzeum!

Piotr Gliński, Marek Woźniak, podpisanie umowy fot. UMWW

Marszałek Marek Woźniak i minister kultury Piotr Gliński 9 maja podpisali w Warszawie umowę w sprawie prowadzenia – jako wspólnej instytucji kultury – Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Podpisanie umowy to ukoronowanie uzgodnień ze strony samorządu Wielkopolski oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki którym budowa siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie współfinansowania z budżetu państwa.

Preambuła umowy zawiera wpis o potrzebie godnego upamiętnienia największego polskiego zwycięskiego powstania narodowego – Powstania Wielkopolskiego oraz konieczności zapewnienia lepszych warunków do rozwoju i realizacji dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości poprzez budowę siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

– To ważny moment dla wszystkich Wielkopolan, bo razem czekaliśmy na to, by historia powstańcza trafiła do wszystkich Polaków – powiedział marszałek Marek Woźniak. – Po tym, jak Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, następuje materialne potwierdzenie faktu uznania tego wydarzenia, za takie o charakterze ogólnopolskim. Nowe muzeum będzie najlepszym sposobem na przekazanie pamięci o powstaniu.

Marszałek podkreślił jednak, że nie tylko muzeum jest ważne – istotny jest cały proces, który doprowadził do wybuchu powstania, czyli słynna wielkopolska najdłuższa wojna nowoczesnej Europy.
– Ważne jest również ukazanie potencjału, jaki Wielkopolska wniosła do II Rzeczpospolitej i wojny polsko-bolszewickiej, która została w dużej mierze wygrana dzięki wielkopolskim oddziałom – zauważył.

– Zgodnie z założeniami zrealizujemy tę ważną, nie tylko dla Wielkopolski i Poznania, ale całego kraju, inwestycję – dodał minister Piotr Gliński. – Wszyscy doskonale wiemy, że instytucje muzealne są bardzo potrzebne, a to jest jedna z tych instytucji, która wypełni białą plamę.

W zapisach umowy jej strony dookreślają, jak to wspólne prowadzenie ma wyglądać: w wymiarze finansowym minister i samorząd województwa zapewniają placówce ze swoich budżetów środki potrzebne do utrzymania i rozwoju tej placówki oraz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym w niej zbiorom. Na realizację inwestycji minister, począwszy od bieżącego roku, zobowiązuje się przekazać 222 mln złotych, przekazywane w transzach do 2026 roku włącznie. Minister także przekaże dotacje podmiotowe.

Samorząd województwa z kolei przekaże 148 mln złotych na tę inwestycję w tym i kolejnych latach i także dotacje przedmiotowe. To on także sprawuje nadzór nad placówką. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2026 roku, z możliwością jej przedłużenia.

Podziel się:

Ostatnio dodane: