Dworzec w Puszczykowie - fot. Anna Skalska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Są pieniądze na remont zabytków w powiecie. Można składać wnioski!

2,5 mln złotych powiat poznański przeznaczy w tym roku na prace remontowe, konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Wnioski na dofinansowanie można jeszcze składać do 1 marca tego roku.

Do tej pory samorząd w ratowanie zabytków zainwestował 13 mln zł.
– Od 23 lat dokładamy starań, aby świadectwa minionych czasów z naszego regionu nie przepadły, ale służyły nam i następnym pokoleniom – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Historycznie cennych miejsc jest w powiecie bardzo dużo. Niestety, większość z nich potrzebuje wsparcia. Dlatego właściciele zabytków mogą liczyć na naszą pomoc w prowadzeniu remontów. Troszczymy się zarówno o wygląd takich budowli, poprawę ich stanu technicznego, jednocześnie pomagając tym, których często nie stać na przeprowadzenie wielu kosztownych prac konserwatorskich.

Coraz więcej wniosków o remonty

Władze powiatu cieszy fakt, że zainteresowanie programem dofinansowania remontów obiektów historycznych jest coraz większe, a wniosków składanych przez mieszkańców i przedsiębiorców z regionu z roku na rok przybywa. Tylko w 2021 roku przy wsparciu powiatu poznańskiego przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w aż 30 miejscach, a ich wartość wyniosła 2,2 mln złotych. Największa pomoc trafiła do zamku w Kórniku: ponad 274 tys. zł przeznaczono na odnowę średniowiecznych murów wewnętrznych przyziemia.

Program dofinansowania po raz pierwszy objął też dawny szpital psychiatryczny w Owińskach, w którym remontowano dach dawnego budynku pensjonarskiego dla kobiet. Natomiast dodatkowe środki z budżetu powiatu przekazano na kompleks klasztorny franciszkanów w Poznaniu (400 tys. zł) oraz na kościół kolegiacki pw. Wszystkich Świętych w Kórniku (25 tys. zł).

Nowością w dotacjach jest możliwość otrzymania dofinansowania na konserwację zieleni. Na przy kład na zabiegi podtrzymujące żywotność i zapobiegające bezpowrotnemu niszczeniu drzewostanu w historycznych alejach w Luboniu wydano 20 tys. zł.

Efekty już widać

– Efekt wieloletnich i konsekwentnych dofinansowań z budżetu powiatu poznańskiego jest widoczny w grupie budynków poprzemysłowych w Luboniu – mówi Wiesław Biegański, powiatowy konserwator zabytków. – Ze względu na duże powierzchnie dachów, użytkowanie obiektów, a także olbrzymie koszty remontu, naprawa zabytków wchodzących w skład kolonii nie byłaby możliwa bez naszego wsparcia.

Dotacja z budżetu powiatu poznańskiego na wykonanie prac lub robót budowlanych może być udzielona w wysokości do 70 proc. nakładów kwalifikowanych. Pozostałe 30 proc. powinno pochodzić ze środków własnych lub z innych źródeł.

– Warto podkreślić, że dzięki naszemu programowi wiele ze zrewitalizowanych budynków zostało nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie konserwatorskim „Zabytek zadbany” – przypomina Jan Grabkowski. – Wśród nich znalazł się pochodzący z początku XX wieku dworzec w Puszczykowie, zespół pałacowo–parkowy w Gułtowach, Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach, dworzec kolejowy w Puszczykówku, pałac w Rogalinie, wieża ciśnień w Biedrusku oraz pałac w Jankowicach.

Gdzie składać wnioski?

Tegoroczne wnioski na dofinansowanie można składać do 1 marca za pośrednictwem poczty lub osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Nabór obejmuje prace, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 9 maja 2022 r., a zakończy nie później niż 5 grudnia 2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Źródło: Powiat Poznański