zabytkowa szkoła po remoncie fot. UMP

Ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych w Poznaniu

Rodzice dzieci, które we wrześniu pójdą do pierwszej klasy, powinni już złożyć wniosek – jeśli chcą, by ich dziecko uczyło się poza swoim rejonem. Mają czas do 15 kwietnia.

Warto wiedzieć, że do danej szkoły w pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu, który obejmuje placówka. Ci uczniowie nie podlegają rekrutacji, ale rodzice mimo to muszą wypełnić zgłoszenie i wysłać je do szkoły poprzez elektroniczny system Nabór.

Natomiast dzieci spoza obwodu muszą wziąć udział w procesie rekrutacji, o ile wybrana placówka ma wolne miejsca. Za mieszkanie w Poznaniu – kandydat dostaje 10 pkt, za uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 6 pkt, za posiadanie rodzeństwa w tej placówce – 7 pkt, za płacenie przez rodziców lub opiekunów podatków w Poznaniu – 13 pkt, za wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt, a za wskazanie klasy integracyjnej – 3 pkt.

„Przy rekrutacji do oddziałów sportowych, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe” – wyjaśnia Urząd Miasta Poznania. – „Wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt”.

Rodzice dzieci startujących w procesie rekrutacji także muszą złożyć wniosek – albo poprzez system Nabór, albo wypełnić wniosek w wersji papierowej i dostarczyć wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru. Można wybrać trzy placówki, przy czym należy je uszeregować od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie Nabór Poznań i stamtąd można je pobrać. Rodzice znajdą tam też informator oraz listę wszystkich miejskich szkół podstawowych.

Harmonogram:

28 marca -15 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
4-8 kwietnia – próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej
12 kwietnia – wyniki prób sprawnościowych
29 kwietnia (o godz. 12.00) – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
29 kwietnia – 5 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
10 maja (o godz. 12.00) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rodzice dzieci, które nie dostały się do wybranej placówki, mogą się odwołać w terminie od 10 do 16 maja. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 7 czerwca.