Ruszają konkursy unijne. Pierwsze już w kwietniu!

posiedzenie Komitetu Monitorującego fot. UMWW

Pomoc dla zwalnianych górników z Konina i okolic, wsparcie dla firm, dotacje dla samorządów, szkół czy organizacji społecznych. To tematy pierwszych konkursów z puli Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Pierwsze ruszą już w kwietniu.

Prace nad uruchomieniem pierwszych konkursów unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wkraczają w decydującą fazę. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął harmonogram naboru wniosków na 2023 r. i do końca roku ogłoszonych zostanie aż 31 konkursów, z orientacyjnym budżetem na poziomie 1,68 mld zł. Jak jednak informuje urząd marszałkowski, ta kwota może ulec zwiększeniu o wkład z budżetu państwa – Wielkopolska czeka na decyzję rządu w tej sprawie.

Co zatwierdził Komitet Monitorujący?

By konkursy mogły zostać ogłoszone, to Komitet Monitorujący (niezależny organ opiniodawczo-doradczy), musi zatwierdzić kryteria wyboru projektów – i podczas spotkania 28 marca w hotelu Mercure w Poznaniu udało się to zrobić dla kolejnych kilku projektów.
– W trakcie dzisiejszego posiedzenia mogliśmy, w obecności przedstawicieli związków zawodowych, zaprezentować koncepcję wsparcia pracowników zwalnianych z ZE PAK – powiedział marszałek Marek Woźniak, który przewodniczył obradom. – Cieszy mnie fakt, że w tej trudnej kwestii osiągnęliśmy porozumienie. Strona pracownicza w pełni akceptuje wspólnie wypracowane rozwiązania. Nowy program regionalny zakłada nowe wyzwania, jak między innymi transformację Wielkopolski Wschodniej, wsparcie migrantów czy rozszerzenie mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas dzisiejszych obrad. Jesteśmy na progu do skorzystania z kolejnej szansy i wierzę, że głos społeczny oraz organizacji branżowych pomoże nam zrealizować wszystkie ambitne zamierzenia. Zamierzenia skrojone na miarę naszych wielkopolskich i europejskich ambicji.

Aż 100 mln zł w konkursach zarezerwowano na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Jednostki administracji publicznej i przedsiębiorstwa z tej branży będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 8 maja. Także w maju ruszy konkurs na działania z zakresu ochrony przyrody oraz rozwoju zielonej infrastruktury (pula 40 mln zł). Tu o dotacje będą mogły ubiegać się m.in. podmioty administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne, związki wyznaniowe i służby publiczne. 8 mln zł przeznaczono na wsparcie instrumentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – te konkursy ruszą w czerwcu.

Zatrudnienie po węglu

Przegłosowano również kryteria konkursów Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) przeznaczonego dla Wielkopolski Wschodniej. 1 czerwca ruszy konkurs na wsparcie dostosowania się firm do zmiennych warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy, cyfryzację i internacjonalizację w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – to ponad 112 mln zł. W pierwszym półroczu ruszy jeszcze nabór na projekty dotyczące odbudowy oraz zwiększania zasobów wodnych na obszarach zdegradowanych pod względem hydrologicznym. Zadania te realizować będzie PGW Wody Polskie w trybie niekonkurencyjnym.

Podczas posiedzenia omówiono także koncepcje wsparcia zwalnianych pracowników z grupy ZE PAK. W 2011 r. w całej GK ZE PAK pracowało ponad 8.700 pracowników i setki dookoła konglomeratu. W wyniku transformacji energetycznej na koniec czerwca 2022 r. firma zatrudniała już tylko 3.303 pracowników – o ponad 62 proc. mniej. W 2018 r. GK ZE PAK zakończyła eksploatację Elektrowni Adamów, a z końcem lutego 2021 r. wydobyła ostatnią tonę węgla w KWB Adamów.

Aby pomóc pracownikom zwalnianym z ZE PAK, powstał program Pracowniczy dla GK ZE PAK na lata 2021-2027 – „Droga do zatrudnienia po węglu”, który będzie finansowany ze środków unijnych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Każdy z uczestników projektu otrzymuje indywidualną diagnozę potrzeb oraz możliwość skorzystania z jednej z dwóch ścieżek wsparcia: szkolenia, indywidualne wsparcie doradcze, pomoc w znalezieniu pracy lub założeniu działalności gospodarczej. Proponowana na uczestnika kwota wsparcia to średnio 150 tys. zł – choć warto podkreślić, że nie jest to kwota, którą każdy z uczestników wykorzysta. Z programu skorzysta ok. 2200 osób, a wsparciem objęci zostaną także pracownicy lub byli pracownicy branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz najbliższe otoczenie tych osób.

Najbliższe konkursy

Do końca roku ogłoszonych zostanie aż 31 konkursów – zdecydowana większość skierowanych będzie do wszystkich zainteresowanych, a pozostałe dedykowane będą konkretnym instytucjom w trybie niekonkurencyjnym.

21 kwietnia rozpoczną się pierwsze nabory z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Pierwszym konkurencyjnym naborem będzie wsparcie projektów akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Tego samego dnia uruchomiony zostanie nabór w trybie niekonkurencyjnym na realizacje projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030”, a tydzień później (tj. 28 kwietnia) na „Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: