piątek, 23 lutego, 2024

Rusza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów. Kto może się zgłosić?

W Poznaniu rozpoczął się proces wyborczy do nowej kadencji Miejskiej Rady Seniorów. Instytucja ta, składająca się z piętnastu członków, pełni funkcję doradczą i konsultacyjną dla władz miejskich w kwestiach dotyczących starszej części społeczności. Mieszkańcy miasta, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki senioralnej, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 21 lutego.

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu to organ, który odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu potrzeb seniorów oraz w proponowaniu rozwiązań, które mogą poprawić ich jakość życia. Zadaniem radnych jest także śledzenie potrzeb osób starszych i wnioskowanie o odpowiednie działania.

Zainteresowane zaangażowaniem się w pracę rady osoby muszą zamieszkiwać w Poznaniu. Aplikować można za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego. Kandydaturę mogą zgłosić różne podmioty – od organizacji pozarządowych, przez instytucje edukacyjne takie jak uniwersytety trzeciego wieku, aż po samych seniorów, którzy jednak w tym przypadku muszą dostarczyć listę poparcia z co najmniej dwudziestoma podpisami poznańskich mieszkańców powyżej 60. roku życia.

Wybory do Rady odbędą się 12 kwietnia w Urzędzie Miasta Poznania. Chętni do udziału w zebraniu wyborczym lub do pracy w komisji wyborczej również mają czas do 21 lutego, aby złożyć swoje zgłoszenia za pomocą formularza.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Podawczym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, na oficjalnych portalach miasta oraz na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Wypełnione dokumenty, włącznie z wymaganymi listami poparcia, należy złożyć osobiście w wyznaczonym miejscu, w odpowiednio oznakowanej kopercie.

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów stanowią istotny element polityki społecznej Poznania, podkreślając wagę udziału starszych mieszkańców w decydowaniu o sprawach miasta. Jest to również szansa dla aktywnych seniorów na bezpośredni wpływ na działania samorządu lokalnego w obszarze, który ich bezpośrednio dotyczy.

Strona głównaPoznańRusza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów. Kto może się zgłosić?