Rusza kwalifikacja wojskowa w Wielkopolsce. Gdzie trzeba się zgłosić w Poznaniu?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca, a będzie obejmować przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2004 roku. Rusza kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego.

Jak informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023, poz. 333) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku wzywa się:

– mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
– mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby, które w latach 2021–2022:
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W tym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce zobowiązanych jest około 16938 tys. mężczyzn i około 16196 tys. kobiet rocznika podstawowego (2004). W Poznaniu powołani będą musieli się stawić w WKU przy ul. Szylinga 1: mieszkańcy Nowego Miasta i Starego Miasta od 17 kwietnia do 29 czerwca w godzinach 8.00 – 14.00, a mieszkańcy Grunwaldu, Jeżyc i Wildy do 23 czerwca.

Mieszkańcy powiatu poznańskiego będą musieli się stawić przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu. Mieszkańcy Lubonia, Mosiny, Stęszewa, Dopiewa, Komorniki, Rokietnicy, Suchego Lasu i Tarnowa Podgórnego mogą się zgłaszać od 17 kwietnia do 27 czerwca od 8.00 – 13.00. Mieszkańcy Puszczykowa, Buku, Kostrzyna, Kórnika, Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Swarzędza, Czerwonaka i Kleszczewa z kolei mogą się zgłaszać tylko do 20 czerwca.

Podziel się:

Ostatnio dodane: