Rusza kwalifikacja wojskowa! Kto musi się zgłosić?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca 2023 r. Wezwania mogą otrzymać nie tylko mężczyźni, ale także część kobiet, a stawiennictwo jest obowiązkowe.

Jak informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023, poz. 333) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku wzywa się: mężczyzn urodzonych w 2004 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwane będą także osoby, które w latach 2021–2022:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,

Kwalifikacja wojskowa może dotyczyć także kobiet. Wezwanie mogą otrzymać panie urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 ją kończą.

Wezwanie mogą otrzymać też osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia – jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak informuje WUW, w bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce zobowiązanych jest ok. 16938 tys. mężczyzn i ok. 16196 tys. kobiet rocznika podstawowego (2004). Stawienie się na komisji jest obowiązkowe – w razie niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Podziel się:

Ostatnio dodane: