Rusza kolejna edycja programu “Przyjazne podwórka” w Poznaniu. Można składać wnioski

Przyjazne podwórko 3 Maja fot. UMP

50 podwórek z nową zielenią, miejscami do wypoczynku i placami zabaw – choć trudno w to uwierzyć, ale miejski program rewitalizacji otoczenia kamienic w mieście “Przyjazne Podwórko” skończył już 10 lat! Działa, i to z sukcesami, od 2013 roku.

– “Przyjazne Podwórko” ma także charakter rewitalizacyjny – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Chodzi o aktywizację lokalnych wspólnot i wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców – Program cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy fakt, że przez te 10 lat w przemianę podwórzy zaangażowano ponad 4 mln zł. Ok. 25 proc. tych pieniędzy to środki miejskie.

Ciekawe przykłady rewitalizacji można by mnożyć. Jednym z nich jest na pewno podwórko przy ul. 3 Maja 49. Zarządzające nim dwie wspólnoty mieszkaniowe wzięły w nim udział dwukrotnie i znów zamierzają startować.
– Wzięliśmy udział w programie w roku 2018 i 2022 – mówi Mikołaj Stępień ze wspólnoty mieszkaniowej ul. 3 Maja 49C. – W pierwszej edycji wykonaliśmy remont wjazdowej części podwórza, w drugiej udało nam się rozebrać garaże i stworzyć zielony skwer. Pamiątką po nim jest jeszcze ogrodzenie. Mamy zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie po raz trzeci, rozebrać ten płot i zbudować dwupoziomowy kwietnik.

– Chcemy zrobić całe podwórko – odnowić nawierzchnię, stworzyć więcej powierzchni biologicznie czynnej. Bardzo się cieszę, że ten program jest dalej realizowany – dodaje Alicja Wilak ze wspólnoty mieszkaniowej ul. 3 Maja 49 A/B.

Jak informują władze miasta, od początku trwania programu wpłynęło 71 zgłoszeń, z których 48 zostało zrealizowanych. Najwięcej wniosków, bo aż 13, złożono w 2014 roku. 12 z nich zostało zrealizowanych. Natomiast rekord, jeśli chodzi o koszty, padł w roku 2018 – łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła wtedy ponad 1,2 miliona złotych.

– Na początku nacisk kładziony był na organizację miejsc parkingowych – mówi Tomasz Lewandowski, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. – Dzisiaj jednak mamy coraz więcej projektów, w których przoduje zieleń – mieszkańcy zdecydowanie chcą mieć więcej natury wokół swoich miejscach zamieszkania. Zachęcamy wszystkie wspólnoty do udziału w programie i brania spraw we własne ręce.

“Przyjazne Podwórko” było ofertą przede wszystkim dla wspólnot mieszkaniowych ze “starych” dzielnic: Starego Miasta, Jeżyc, Św. Łazarza, Wildy oraz Ostrowa Tumskiego-Śródki-Zawad-Komandorii, korzystających z terenów należących do miasta. Jednak w tym roku wprowadzono zmiany, które pozwalają na przyznanie wsparcia wspólnotom także spoza tych terenów – komisja opiniująca wnioski wybrała do realizacji 3 projekty przy ulicach: Nowowiejskiego, Orzechowej i Heweliusza, mimo że dwa ostatnie znajdują się poza ścisłym obszarem obowiązywania programu.

W 2023 roku miasto wesprze wspólnoty kwotą 106 tys. zł – zgodnie z zasadami programu miasto Poznań może sfinansować nawet 50 proc. kosztów inwestycji, ale kwota nie może przekroczyć 50 tys. zł, chyba że przedsięwzięcie jest realizowane zespołowo przez kilka wspólnot. Pozostałą część wykłada wspólnota mieszkaniowa, a realizuje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji “Przyjaznego podwórka”, która zostanie rozstrzygnięta na początku przyszłego roku. Wnioski można składać do końca grudnia 2023 roku w siedzibie ZKZL przy ul. Matejki 57. Warto dodać, że od 2010 roku w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji realizowana jest także akcja “Odmień swoje podwórko”.

Podziel się: